Akronim:

RIS EduEx 2022 – Farming for climate

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIT Climate - KIC

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.09.2022 - 31.12.2022

Vrednost projekta skupaj:

30.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Šumrada Tanja

Kmetovanje za podnebje je štirimesečni projekt (sept – dec 2022), financiran s strani Climate KIC EduEX, ki bo testiral učinkovitost novih participativnih pristopov do prenosa znanja v kmetijstvu. Osredotoča se na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov preko spreminjanja odnosakmetov do podnebju-prijaznih  kmetijskih praks. Projekt, ki ga vodi skupina raziskovalcev iz Biotehniške fakultete, uporablja napredne znanstvene metode za ocenjevanje učinka interaktivnih delavnic na znanje, odnos in namero za izvajanje podnebju-prijaznih kmetijskih praks.

Če želimo doseči podnebno nevtalnost do 2050 je ključno, da zmanjšamo tudi izpuste toplogrednih plinov v kmetijstvu. Medtem ko kmetijstvo prispeva okrog 10% toplogrednih plinov v EU, je govedoreja najbolj problematična kmetijska usmeritev, ki v Sloveniji prispeva kar 67 % vseh izpustov iz kmetijstva. Za doseganje podnebnih ciljev je zato ključno, da govedorejske kmetije spremenijo svoje kmetijske prakse v bolj podnebju-prijazne. Pri spodbujanju takšnih vedenjskih sprememb je lahko pomembno orodje izobraževanje, saj z njim kmetje pridbobijo nove informacije in spremenijo svoj odnos do te problematike. Ker večina kmetijskih izobraževanj v Sloveniji temelji na predavanjih, smo se odločili preizkusiti participativne metode izobraževanja, ki postajajo vse bolj uveljavljene v tujini.

V projektu bomo ocenili učinkovitost interaktivnih delavnic s pomočjo naključnega nadzorovanega poskusa. V raziskavo bomo vključili testno skupino, ki se bo udeležila delavnic o ravnanju z živinskimi gnojili na kmetiji, in kontrolno skupino, ki izobraževanja ne bo deležna, ter primerljali njihovo znanje, odnos in namero vpeljati podnebju-prijazne kmetijske prakse. Poleg tega bomo pripravili tudi analizo stroškov in koristi, ki bo pomagala pri načrtovanju ukrepov kmetijske politike v prihodnje. Osredotočili se bomo na večje govedorejske kmetije v dveh nižinskih območjih Slovenije, saj je tam največ priložnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov.

V projektu bomo demonstrirali koristnost sistematičnega vrednotenja učinkov ukrepov s pomočjo uporabe naključnega nadzorovanega poskusa. Pri tem se bomo osredotočili na govedorejske kmetije, ki so v splošni družbeni razpravi o podnebnih spremembah in prehodu na okolju prijazne tehnologije pogosto marginalizirana skupina. Z delavnicami in deljenjem izobraževalnih materialov tudi širši skupini 600 kmetov in kmetijskih svetovalcev upamo, da bomo vzbudili spremebno kmetijskih praks, ki bo zmanjšala izpuste toplogrednih plinov iz kmetijstva v Sloveniji.

 

Priročnik za izvedbo participativnih delavnic za kmete

Priročnik za ravnanje z živinskimi gnojili na kmetiji

 

Predstavitveno predavanje doc. dr. Roka Miheliča: Živinoreja in živinska gnojila