Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BI011

45

/

30

/

/

/

5

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

BI001

45

10

/

/

/

5

5

BI051

30

/

/

45

/

/

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BI009

30

/

/

30

/

/

5

BI044

60

/

15

/

/

/

6

BI043

50

5

/

60

5

5

9

BI045

30

/

/

45

5

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.