Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AH004

30

/

20

/

/

/

4

AH003

45

/

/

35

10

/

7

AH001

25

/

25

/

/

/

4

AH005

35

/

/

25

15

/

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AH009

26

4

/

25

5

/

5

AH007

50

5

/

35

10

/

8

AH010

30

/

30

/

/

/

5

AH008

45

/

/

35

10

/

7

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.