Barbka Jeršek_Na Oddelku za živilstvo pridobili nov kompresorsko hlajeni inkubator za gojenje mikroorganizmov

Kompresorsko hlajeni inkubator za gojenje mikroorganizmov z zagotavljanjem temperaturnega območja med 3 in 70 ° C s prisilno konvekcijo zraka in nadzorom hitrosti ventilatorja (50 do 100 %) se bo redno uporabljal v Laboratoriju za živilsko mikrobiologijo, Oddelka za živilstvo

Študentje bodo inkubator uporabljali za gojitev plesni, kvasovk in/ali bakterij pri vseh gojitvenih mikrobioloških metodah vključenih v laboratorijske vaje pri predmetih Osnove mikrobiologije, Mikrobiološka preiskava živil, Živilska mikrobiologija, Higiena živil na študiju Živilstvo in prehrana (1. bolonjska stopnja univerzitetnega študija), in pri predmetih Toksikologija in kontaminacija živil in Varnost živil na študiju Živilstva in na študiju Prehrane (2. bolonjska stopnja), ki se izvajajo v okviru Oddelka za živilstvo.

Prof. dr. Barbka Jeršek, nosilka opreme, s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo je o opremi povedala: »Kompresorsko hlajeni inkubator zagotavlja vzdrževanje željene temperature v območju med  3° C in 70° C ob pomoči prisilne konvekcije zraka z nadzorom hitrosti ventilacije (50-100 %). Z novim inkubatorjem smo na Oddelku za živilstvo pridobili eno od osnovnih oprem v mikrobiološkem laboratoriju, ki je nujna za izvedbo vseh gojitvenih mikrobioloških metod.«