Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Priznanja, nagrade

Pohvale fakultete prejmejo najboljši pedagoški delavci, najboljši študenti letnikov in študenti oz. skupine študentov, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete.

Pohvale fakultete prejmejo najboljši pedagoški delavci na posameznem oddelku ali študiju fakultete v preteklem študijskem letu.

Pohvale fakultete prejmejo najboljši študenti letnikov prejme najboljšemu študentu 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje v preteklem študijskem letu. Za najboljšega študenta letnika se šteje študent, ki je v preteklem študijskem letu opravil vse izpite, ki so pogoj za prehod v višji letnik in dosegel najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj v letniku, vendar najmanj 9,1.

Pohvalo fakultete prejmejo tudi študenti oziroma skupine študentov, ki je s svojimi raziskovalnimi, študijskimi in športnimi dosežki na obštudijskem področju dosegel vidnejše rezultate in kvalitetno zastopal fakulteto v tujini ali doma, v preteklem študijskem letu. Z rezultati je pripomogel k večjemu ugledu ali delovanju fakultete.

Pohvale fakultete se podeljujejo skladno s Pravili o nagradah in priznanjih Biotehniške fakultete .

 

Prejemniki pohval fakultete v študijskem letu 2019/2020 so 

 

 

Pohvale fakultete v študijskem letu 2017/2018

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2017/2018:

 • doc. dr. Zalika Črepinšek, Oddelek za agronomijo
 • doc. dr. Miloš Vittori, Oddelek za biologijo
 • prof. dr. Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo
 • izr. prof. dr. Valentina Schmitzer, Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • asist. dr. Matjaž Pavlič, Oddelek za lesarstvo
 • izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Oddelek za zootehniko
 • asist. dr. Petra Terpinc, Oddelek za živilstvo
 • prof. dr. Jernej Jakše, Študij Biotehnologija
 • prof. dr. Darja Žgur Bertok, Študij Mikrobiologija
 • prof. dr. Franci Avsec, Študij ekonomike naravnih virov

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2017/2018:

Oddelek za agronomijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Žiga Vogrin (9,60), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
  • Ana Schwarzmann (9,75), 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Nuša Golob (9,95), 1. letnik
  • Anamarija Primc (9,63), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
  • Ester Premate (9,73), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
  • Janja Skok (9,53), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje
  • Jure Mravlje (9,80), 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo

 • Visokošolski študijski program 1. stopnje Gozdarstvo
  • Tadej Dagarin (9,10), 1. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Svit Brudar (9,10), 1. letnik
  • Aljaž Puhek (9,41), 2. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Jerica Kobal (9,69), 1. letnik
  • Zala Dimc (9,44), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Ana Pečnik (9,64), 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Visokošolski študijski program 1. stopnje Lesarsko inženirstvo
  • Metod Cvetko (9,11), 1. letnik
  • Klemen Buh (9,72), 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
  • Tine Kalač (9,71), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo
  • Eli Keržič (9,90), 1. letnik

Oddelek za zootehniko

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
  • Marjana Gerželj (9,50), 1. letnik
  • Tamara Drobež (9,45), 2. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Belmin Lisičić (9,30), 1. letnik
  • Varineja Drašler (9,89), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana
  • Tina Thaler (9,73), 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Kaja Adamek, Primož Fabjan in Katja Horvat (9,59), 1. letnik
  • Eva Lavrenčič (9,80), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Janja Stošicki (9,63), 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Maruša Kerenčič (9,87), 1. letnik
  • Jakob Mraz (9,35), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Erik Rihtar (9,76), 1. letnik

Pohvale fakultete študentom, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v štud. letu 2017/2018:

 • Ekipa EUSO 2018 v sestavi: Eva Bavcon, Andraž Dolar, Petra Drčar, Nastja Fras, Sara Gačnik , Mateja Grabar, Barbara Hrastar, Klemen Kisovec, Katja Klobučar, Ana Lasič, Jure Mravlje, Ana Pšeničnik, Miša Rus, Eva Šajn, Janko Šet, Petra Zadravec, Nika Žalec
 • Ekipa organizatorjev Poletne šole BF 2018 v sestavi: Neža Fras, Živa Fras, Eva Pavliha, Anja Rutar, Andrea Šarvari
 • Klara Korenčan
 • Jernej Jurič

 

Pohvale fakultete v študijskem letu 2016/2017

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. Letu 2016/2017:

 • doc. dr. Matej Vidrih, Oddelek za agronomijo
 • asist. Anastasija Panevska, Oddelek za biologijo
 • izr. prof. dr. David Hladnik, Oddelek za gozdarstvo
 • asist. Andrej Bašelj, Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • izr. prof. dr. Maks Merela, Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Emil Erjavec, Oddelek za zootehniko
 • asist. dr. Maja Paš, Oddelek za živilstvo
 • prof. dr. Tanja Kunej, Študij Biotehnologija
 • asist. Simon Sretenović, Študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2016/2017:

Oddelek za agronomijo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
  • Anja Pavlin (9,50), 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Žiga Vogrin (9,33), 1. letnik
  • Ana Novak (9,10), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
  • Sara Pintarič (9,65), 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Anamarija Primc (9,84), 1. letnik
  • Anja Kos (9,79), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
  • Andraž Dolar (9,53), 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Aljaž Puhek (9,60), 1. letnik
  • Miha Kržič (9,23), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
  • Anže Martin Pintar (9,38), 1. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Katja Štucin (9,31), 1. letnik
  • Luka Bajde (9,75), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Živa Zupančič in Keti Malchevska (9,80), 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
  • Tine Kalač (9,50), 1. letnik
  • Jure Lobnik (9,17), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo
  • Damjana Rižnik (9,35), 1. letnik

Oddelek za zootehniko

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
  • Tamara Drobež (9,18), 2. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Varineja Drašler (9,35), 1. letnik
  • Erika Jesenko (9,42), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
  • Florijan Cajzek (9,17), 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Eva Lavrenčič (9,82), 1. letnik
  • Karin Hrovatin (9,95), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Nina Pirih (9,81), 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Natalija Govedić in Jakob Mraz (9,13), 1. letnik
  • Rebeka Butkovič (9,55), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Patricija Majger (9,37), 1. letnik

Pohvale fakultete študentom, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v študijskem letu 2016/2017:

 • Zmagovalna ekipa Ecotrophelia 2017 v sestavi Sabina Vrecl, Neža Miklavič, Gregor Sok, Nina Ogorevc in Lea Prelovšek
 • Jure Mravlje

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2015/2016

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2015/2016:

 • doc. dr. Matjaž Glavan, Oddelek za agronomijo
 • doc. dr. Simona Prevorčnik, Oddelek za biologijo
 • pred. Gorazd Janko Oddelek za gozdarstvo
 • asist. Nejc Florjanc, Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • asist. dr. Matjaž Pavlič, Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Janez Salobir, Oddelek za zootehniko
 • doc. dr. Mojmir Wondra, Oddelek za živilstvo
 • prof. dr. Hrvoje Petkovič, Študij Biotehnologija
 • prof. dr. Mateja Erdani Kreft, Študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2015/2016

Oddelek za agronomijo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
  • Anja PAvliln (9,35), 1. letnik
  • Jan ŠUŠTERŠIČ (9,60), 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Tomaž ŽIŽEK (9,55), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
  • Špela PUCIHAR (9,39), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura
  • Tina HAJDINJAK (9,25), 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Anja KOS (9,74), 1. letnik
  • Maruša SKUBIC (9,85), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
  • Tjaša PRŠIN (9,40), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
  • Katarina ŠOLN (9,75), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biološko izobraževanje
  • Mojca STRGAR (9,50), 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo
  • Simon LENDVAI (9,15), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
  • Peter SMOLNIKAR (9,29), 1. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Luka BAJDE (9,69), 1. letnik
  • Tilen TAMŠE (9,68), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Tadeja AŽMAN (9,67), 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov
  • Andrej FAŠALEK (9,33), 2. letnik
  • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
 • Eli KERŽIČ (9,89), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo
  • Damjan ŽGAJNER (9,50), 1. letnik

Oddelek za zootehniko

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih
  • Žan PEČNIK (9,52), 1. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Tjaša ŽOHAR (9,25), 1. letnik
  • Emanuela ČERČEK VILHAR (9,63), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
  • Ines BERDNIK (9,61), 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Nejc JAKOŠ (9,75), 1. letnik
  • Ana marija HABIČ (9,95), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Karin HROVATIN (9,88), 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Rebeka BUTKOVIČ, Tina ŠKET (9,40), 1. letnik
  • Haris MUNJAKOVIĆ, Erik RIHTAR (9,61), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Leon DEUTSCH (9,32), 1. letnik

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2014/2015

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2014/2015:

 • prof. dr. Dominik Vodnik, Oddelek za agronomijo
 • asist. dr. Tatjana Robič, Oddelek za biologijo
 • doc. dr. Thomas Andrew Nagel, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • doc. mag. Mateja Kregar Tršar, Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • prof. dr. Miha Humar, Oddelek za lesarstvo
 • asist. Tina Flisar, Oddelek za zootehniko
 • prof. dr. Polona Jamnik, Oddelek za živilstvo
 • doc. dr. Tjaša Danevčič, Študij Biotehnologija
 • prof. dr. David Stopar, Študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2014/2015:

Oddelek za agronomijo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
  • Jan ŠUŠTERŠIČ (9,25), 1. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Ana MAROLT (9,70), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
  • Natalija DOVČ (9,47), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura
  • Matej VOŠNJAK (9,60), 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Maruša SKUBIC (9,79), 1. letnik
  • Aljaž JAKOB (9,71), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
  • Blaž BLAŽIČ (9,47), 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
  • Anastasija PANEVSKA (9,60), 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Anže Martin PINTAR (9,24), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
  • Črt ŠUŠTAR (9,36), 1. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Ana PEČNIK (9,44), Tilen TAMŠE (9,44), 1. letnik
  • Keti MALCHEVSKA (9,79), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Lara GLIGIĆ (9,54), 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov
  • Luka KASTELIC (9,22), Jure KOREN (9,22), 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
  • Eli KERŽIČ (9,39), 1. letnik
  • Gregor SMONKAR (9,70), 2. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Sara PLASKAN (9,45), 1. letnik
  • Manca PERKO (9,41), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
  • Rok OPARA (9,83), 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Anamarija HABIČ (9,94), 1. letnik
  • Tajda KLOBUČAR (9,75), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Vita ROZMAN (9,88), 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Erik RIHTAR (9,20), 1. letnik
  • Tim PREZELJ (9,94), 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Sara VIDMAR (9,65), 1. letnik

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v študijskem letu 2014/2015:

 • Martina PODGORŠEK – predsednica DŠ Mikrobiologije, izvajanje projektov ŠSBF

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2013/2014

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2013/2014:

 • doc. dr. Marjetka Suhadolc Oddelek za agronomijo
 • prof.dr. Kristina Sepčić Oddelek za biologijo
 • asist. Gregor Meterc Oddelek za gozdarstvo
 • asist. dr. Nadja Penko Seidl Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • prof. dr. Sergej Medved Oddelek za lesarstvo
 • doc. dr. Marija Klopčič Oddelek za zootehniko
 • prof. dr. Tatjana Košmerl Oddelek za živilstvo
 • doc. dr. Matej Butala Študij Biotehnologija
 • prof. dr. Tatjana Avšič - Županc Študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2013/2014:

Oddelek za agronomijo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
  • Klemen STANONIK, 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Ana MAROLT, 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura
  • Aleš PLUT, 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Janko ŠET, 1. letnik
  • Brina STANČIČ, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
  • Nina LOZEJ, 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija
  • Maruša VADNOV, 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo
  • Domen ARNIČ, 1. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Peter SMOLNIKAR, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
  • Jernej JAVORNIK, 1. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Keti MALCHEVSKA in Živa ZUPANČIČ, 1. letnik
  • Tadeja Ažman, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Tadej BEVK, 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
  • Gregor SMONKAR, 1. letnik
  • Nejc TERAŽ, 2. letnik

Oddelek za zootehniko

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
  • Anja STREL, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih
  • Jakob LESKOVEC, 1. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Manca PERKO, 1. letnik
  • Simona FABJAN, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
  • Eva MRAVLJAK, 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Klara PILETIČ, 1. letnik
  • Mersiha BJELIĆ, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Miha ŠKALIČ, 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Tim PREZELJ, 1. letnik
  • Katarina BAČNIK, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Mateja MERVIČ, 1. letnik

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v študijskem letu 2013/2014

 • Mitja KREVS, atletika
 • Zmagovalna ekipa EcoTrophelia Slovenia – Binny Muffs
 • Gašper SVETELJ
 • Katarina BOROVŠAK
 • Anže ROGELJ
 • Anja ZUPAN
 • Luka VOGLAR
 • Organizacijski odbor Poletne Šole Antibiotiki in dogodka Mikrobiološka družina: Martina ŠTAMPAR, Urša BRENČIČ in Gašper GRUBELNIK

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2012/2013

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2012/2013:

 • doc. dr. Helena Šircelj Oddelek za agronomijo
 • prof. dr. Marko Kreft Oddelek za biologijo
 • asist. Dejan Firm Oddelek za gozdarstvo
 • doc. dr. Darja Matjašec Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • doc. dr. Aleš Straže Oddelek za lesarstvo
 • doc. dr. Aleš Kuhar Oddelek za zootehniko
 • doc. dr. Mojmir Wondra Oddelek za živilstvo
 • prof. dr. Mojca Narat študij Biotehnologija
 • asist. dr. Iztok Dogša študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2012/2013:

Oddelek za agronomijo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
  • Tilen PETRIČ, 1. letnik
  • Boštjan TAŠNER, 2. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
  • Matej VOŠNJAK, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
  • Martina LAVRIČ, 1. letnik

Oddelek za biologijo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija
  • Brina STANČIČ, 1. letnik
  • Tina SNOJ, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija
  • Anže ROGELJ, 1. letnik

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Peter SMOLNIKAR, 1. letnik

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
  • Tadeja AŽMAN, 1. letnik
  • Lara GLIGIĆ in Davor DUŠANIĆ, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
  • Aljaž BABIČ, 1. letnik

Oddelek za lesarstvo

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov
  • Nejc ZAKRAJŠEK, 1. letnik
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
  • Nejc TERAŽ, 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo
  • Jure ŽIGON, 1. letnik

Oddelek za živilstvo

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
  • Simona FABJAN, 1. letnik
  • Rok OPARA, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana
  • Uroš JEDLOVČNIK, 1. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo
  • Natalija PUSTIŠEK, 1. letnik

Študij biotehnologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biotehnologija
  • Mersiha BJELIĆ, 1. letnik
  • Miha BAHUN, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija
  • Taja JESENIČNIK, 1. letnik

Študij mikrobiologije

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija
  • Doris MAHNIČ, roj. RANT, 2. letnik
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija
  • Mateja DOLENC, 1. letnik

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v študijskem letu 2012/2013:

 • Žiga PANDUR, Gorsko kolesarstvo

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2011/2012

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2011/2012:

 • prof. dr. Robert VEBERIČ – Oddelek za agronomijo
 • doc. dr. Martina BAČIČ – Oddelek za biologijo
 • doc. dr. Klemen JERINA – Oddelek za gozdarstvo
 • doc. dr. Aleš MLAKAR – Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • asist. dr. Matej JOŠT – Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Jurij POHAR – Oddelek za zootehniko
 • prof. dr. Božidar ŽLENDER – Oddelek za živilstvo
 • doc. dr. Polona JAMNIK – študij Biotehnologija
 • prof. dr. Tom TURK – študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2011/2012:

Oddelek za agronomijo

 • David STARIČ, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
 • Anja PUSTOSLEMŠEK, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija

Oddelek za biologijo

 • Miha MAREK, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija
 • Nina ZUPANČIČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija
 • Luka NOVAK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
 • Tinkara PIRC MAROLT, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Črt ŠUŠTAR, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
 • Luka KRAJNC, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo
 • in obnovljivi gozdni viri
 • Jernej JEVŠENAK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Lara GLIGIĆ, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Krajinska arhitektura
 • Barbara PREZELJ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Krajinska arhitektura
 • Petra GRMEK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Krajinska arhitektura

Oddelek za lesarstvo

 • Bogdan MITKOVSKI, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov
 • Mavricij OLENIK, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Lesarstvo
 • Mojca ŽLAHTIČ, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Lesarstvo

Oddelek za zootehniko

 • Stane GLAČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
 • Mojca PESTOTNIK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Znanost o živali

Oddelek za živilstvo

 • Rok OPARA, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana
 • Eva MRAVLJAK, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana
 • Špela BUŽINEL, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Prehrana
 • Ana GORNJAK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Živilstvo

Študij biotehnologije

 • Blaž GORŠEK, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija
 • Angelika VIŽINTIN, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija
 • Petra SUŠJAN, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biotehnologija

Študij mikrobiologije

 • Doris RANT,1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mikrobiologija
 • Živa MARSETIČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mikrobiologija
 • Sara LADINEK, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mikrobiologija

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v študijskem letu 2010/2011:

 • študentom za sodelovanje v ekipi IGEM, ki je na evropskem in svetovnem tekmovanju zasedla drugo mesto in s tem vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete
  • Anja GOLOB
  • Lucija KADUNC
  • Uroš ZUPANČIČ
  • Boštjan PIRŠ

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2010/2011

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2010/2011:

 • prof. dr. Franci Aco CELAR– Oddelek za agronomijo
 • prof. dr. Rok KOSTANJŠEK – Oddelek za biologijo
 • prof. dr. Boštjan KOŠIR – Oddelek za gozdarstvo
 • prof. dr. Ana KUČAN - Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • prof. dr. Miha HUMAR – Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Irena ROGELJ – Oddelek za zootehniko
 • doc. dr. Blaž CIGIĆ – Oddelek za živilstvo
 • doc. dr. Aleš PODGORNIK – študij Biotehnologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2010/2011:

Oddelek za agronomijo

 • Anja PUSTOSLEMŠEK, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
 • Benjamin JUSTIN, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
 • David STARIČ, 1. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
 • Vesna WITWICKY, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
 • Anka ZUPAN, 1. letnik
  • magistrskih študijskih programov 2. stopnje Hortikultura in Sadjarstvo (International Master of Fruit Science)

Oddelek za biologijo

 • Nina ZUPANČIČ, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija
 • Mateja GRAŠIČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija
 • Blažka BOGATAJ, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija
 • Judita ILC, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta
 • Špela DERŽIČ, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Molekulska biologija

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Ana STRITIH, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
 • Simon KLAUŽER, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
 • MIRKO BAŠA, 1. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo
 • NEJC ŠTALEC, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gozdarstvo

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Lea KUŠAR, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Krajinska arhitektura
 • Mojca Fabbro, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Krajinska arhitektura
 • Nika BENČINA, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Krajinska arhitektura

Oddelek za lesarstvo

 • Mavricij OLENIK, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Lesarstvo
 • Jure ŽIGON, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Lesarstvo
 • Bogdan MITKOVSKI, 1. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov
 • Miha JERAJ, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov
 • Matjaž FINŽGAR, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Lesarstvo

Oddelek za zootehniko

 • Stane GLAČ, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
 • Maruša KRAŠEVEC, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika
 • Klemen ČERNUTA, 2. letnik
  • visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - živinoreja
 • Barbara BRAČIČ, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Znanost o živali

Oddelek za živilstvo

 • Eva MRAVLJAK, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana
 • Natalija PUSTIŠEK, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Živilstvo in prehrana
 • Petra GLAZERIN, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Živilstvo

Študij biotehnologije

 • Maruša VADNOV, 1. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija
 • Miha ŠKALIČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija
 • Mateja POTOČNIK, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biotehnologija
 • Marko VERCE, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biotehnologija
 • Miha TOME, 1. letnik
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biotehnologija

Študij mikrobiologije

 • Živa MARSETIČ, 1. letnika
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mikrobiologija
 • Bojan PAPIČ, 2. letnik
  • univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mikrobiologija
 • Sabina ŽALIG, 1. letnika
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mikrobiologija
 • Ana KVAS, 1. letnika
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mikrobiologija
 • Jerneja PLANINC, 1. letnika
  • magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mikrobiologija

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v štud. letu 2009/2010:

 • Dejan SKODIČ
 • Članice košarkarske ekipe BF:
  • Simona KUZMA, študij agronomije
  • Monika TERČIČ, študij agronomije
  • Mateja DERŽIČ, študij biologije
  • Sabina KALIN, študij biologije
  • Manica MARKELJ, študij biologije
  • Zarja MURŠIČ, študij biologije
  • Eva REŠEK, študij biologije
  • Irena SMOLE, študij biologije
  • Danijela ŠTOLFA, študij biologije
  • Katarina SMOLIČ, študij biotehnologije
  • Maša KOROŠEC, študij mikrobiologije
  • Urška ŠKORJANC, študij živilstva
 • Člani košarkarske ekipe BF:
  • Blaž TOMC ZIDAR, študij biologije
  • Vid ŠVARA, študij biologije
  • Marko FLAJŠMAN, študij biotehnologije
  • Anže ŠVARA, študij biotehnologije
  • Jernej TURNŠEK, študij biotehnologije
  • Filip BLATNIK, študij gozdarstva
  • Tomi LAKTIč, študij gozdarstva
  • Peter BRADAČ, študij lesarstvaž
  • Andraž VONČINA, študij mikrobiologije
  • Javor Tadej BRIŠKI, študij živilstva
  • Darko KLOBUČAR, tajnik BF
 • Lea LIKOZAR
 • Ajda MARIĆ

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2009/2010

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2009/2010:

 • prof. dr. Ivan KREFT – Oddelek za agronomijo
 • doc. dr. Božo FRAJMAN – Oddelek za biologijo
 • doc. dr. Jurij MARENČE – Oddelek za gozdarstvo
 • prof. Alojzij DRAŠLER - Oddelek za krajnisko arhitekturo
 • prof. dr. Željko GORIŠEK – Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Antonija HOLCMAN – Oddelek za zootehniko
 • doc. dr. Barbara JERŠEK – Oddelek za živilstvo
 • as. dr. Aleš KLADNIK – študij Biotehnologija
 • as. dr. Tjaša DANEVČIČ – študij Mikrobiologija

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2009/2010:

Oddelek za agronomijo

 • Ana POTOČNIK, 1. letnik
  • VSŠ kmetijstva-agronomija in hortikultura
 • Martina VREŠAK, 2. letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Benjamin JUSTIN, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva-agronomija
 • Martina LAVRIČ, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija

Oddelek za biologijo

 • Filip KÜZMIČ, 1. letnik
  • UNI študija biologije
 • Tinkara PIRC MAROLT, 2.letnik
  • UNI študija biologije

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Nejc ŠTALEC, 1. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva
 • Anže KRESE, 2. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva
 • Jernej JAVORNIK, 1. letnik
  • UNI študija gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov
 • Janez KERMAVNAR, 2. letnik
  • UNI študija gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Mojca FABBRO, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Špela ALBREHT, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture

Oddelek za lesarstvo

 • Andraž NAGODE, 2. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Jure ŽIGON, 1. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Daša KRAPEŽ, 2. letnik
  • UNI študija lesarstva

Oddelek za zootehniko

 • Maruša KRAŠEVEC, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Mojca PESTOTNIK, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Maja BARIČ, 1. letnik
  • VŠS študija kmetijstva - zootehnike

Oddelek za živilstvo

 • Natalija PUSTIŠEK, 1. letnik
  • UNI študija živilstvo in prehrana
  Živa ZALOŽNIK, 2. letnik
  • UNI študija živilstvo in prehrana

Študij biotehnologije

 • Miha ŠKALIČ, 1. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Ana OGRINC, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Petra SUŠJAN, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije

Študij mikrobiologije

 • Maša LENASI, 1. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Sara LADINEK, 2. letnik
  • UNI študija mikrobiologije

 

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v štud. letu 2009/2010:

 • Člani ekipe na tekmovanju iGEM 2010:
  • Matej ŽNIDARIČ, študij biologije
  • Jernej TURNŠEK, študij biotehnologije
  • Tina LEBAR, študij mikrobiologije
  • Tjaša STOŠICKI, študij biotehnologije
  • Člani ekipe na tekmovanjih gozdnih delavcev:
  • Timotej ČADEŽ, študij gozdarstva
  • Ernest KRŽIČ, študij gozdarstva
  • Andrej OBLAK, študij gozdarstva
  • Urban ŠTUPICA, študij gozdarstva
  • Žiga ŠVIGELJ, študij gozdarstva
  • Mitja TREBEC, študij gozdarstva
  • Sergej TREBEC, študij gozdarstva

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2008/2009

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2008/2009:

 • doc.dr. Robert Veberič – Oddelek za agronomijo
 • prof.dr. Jure Pohar – Oddelek za biologijo
 • doc.dr. Robert Brus – Oddelek za gozdarstvo
 • as. dr. Marko Dobrilovič - Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • prof.dr. Katarina Čufar – Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Andrej Orešnik – Oddelek za zootehniko
 • as. Mojca Korošec – Oddelek za živilstvo
 • prof. dr. Simon Horvat – študij BTH
 • prof. dr. Marina Dermastia – študij MB

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2008/2009:

Oddelek za agronomijo

 • Martina VREŠAK, 1. letnik
  • VSŠ kmetijstva-agronomija in hortikultura
 • Špela PEČARIČ, 2. letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Martina LAVRIČ, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva-agronomija
 • Anka ZUPAN, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Olga FERLIN, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Jan BIZJAK, 3 letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija

Oddelek za biologijo

 • Tinkara PIRC MAROLT, 1. letnik
  • UNI študija biologije
 • BLAŽKA BOGATAJ, 2.letnik
  • UNI študija biologije
 • Jasna LOJK, 3.letnik
  • UNI študija biologije

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Anže KRESE, 1. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva
 • Mateja INTIHAR, 2. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva
 • Janez KERMAVNAR, 1. letnik
  • UNI študija gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov
 • Jernej JEVŠENAK, 2. letnik
  • UNI študija gozdarstva 1. letnika univerzitetnega študija gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov
 • Urška BRADEŠKO, 3. letnik
  • UNI študija gozdarstva

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Špela ALBREHT, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Nika BENČINA, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Urška VALENČIČ, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Katarina ISKRA, 3. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture

Oddelek za lesarstvo

 • Matjaž FINŽGAR, 2. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Daša KRAPEŽ, 1. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Primož TOMEC, 2. letnik
  • UNI študija lesarstva

Oddelek za zootehniko

 • Mojca PESTOTNIK, 1. letnik UNI študija kmetijstva – zootehnike
 • Anita ULE, 2. letnik UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Anika MEDEN, 3. letnik UNI študija kmetijstva – zootehnike
 • Tadej KLAVŽAR, 2. letnik VŠS študija kmetijstva – zootehnike

Oddelek za živilstvo

 • Živa ZALOŽNIK, 1. letnik
  • UNI študija živilstvo in prehrana
  Petra NASTRAN, 2. letnik
  • UNI študija živilstvo in prehrana
  Tanja POTOČNIK, 3. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije

Študij biotehnologije

 • Iris KRAMBERGER, 1. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Marko VERCE, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Mateja BALANTIČ, 3. letnik
  • UNI študija biotehnologije

Študij mikrobiologije

 • Sara LADINEK, 1. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Ana KVAS, 2. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Anja ZAGOŽEN, 3. letnik
  • UNI študija mikrobiologije

Pohvale za študente, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v štud. letu 2008/2009:

 • Eva ČEH, študij biotehnologije
 • Anže SMOLE, študij biotehnologije
 • Jerneja MORI, študij mikrobiologije

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2007/08

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2007/08:

 • prof. dr. Dominik VODNIK, Oddelek za agronomijo
 • prof. dr. Kristina SEPČIĆ, Oddelek za biologijo – študij biotehnologije
 • doc. dr. Robert BRUS, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • Martin ZUPANČIČ strok.sod., Odd. za lesarstvo
 • dr. Marko DOBRILOVIĆ, Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • prof. dr. Emil ERJAVEC, Oddelek za zootehniko

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2007/08:

Oddelek za agronomijo

 • Špela PEČARIČ , 1. letnik
  • VSŠ kmetijstva-agronomija in hortikultura
 • Milan MARKEŽIČ, 2. letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Anka ZUPAN, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva-agronomija
 • Tanja SKUMAVC, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Maša JELUŠIČ, 3 letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija

Oddelek za biologijo

 • Luka KRISTANC, 1. letnik
  • UNI študija biologije
 • Jasna LOJK, 2.letnik
  • UNI študija biologije
 • Barbara DRAŠLER, 3.letnik
  • UNI študija biologije

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Dragomir GRCE, 2. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri
 • Matej BARTOL, 1. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Urška BRADEŠKO, 2. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Martin ŠIMON, 3. letnik
  • UNI študija gozdarstva

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Nika BENČINA, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Urška VALENČIČ, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Katarina ISKRA, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Žiga MALEK, 3. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture

Oddelek za lesarstvo

 • Matjaž FINŽGAR, 1. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Aleš BOHTE, 2. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Nejc KOBE, 1. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Matej HOLCAR, 2. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Peter KURNIK, 3. letnik
  • UNI študija lesarstva

Oddelek za zootehniko

 • Maja MURN, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Anika MEDEN, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Neža BRIC, 3. letnik
  • UNI študija kmetijstva – zootehnike
 • Tadej KLAVŽAR, 1. letnik
  • VŠS študija kmetijstva - zootehnike

Oddelek za živilstvo

 • Helena VOLK, 1. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Eva GROHAR, 2. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Marija GLIŠIČ, 3. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije

Študij biotehnologije

 • Marko VERCE, 1. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Vesna BRGLEZ, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Anže SMOLE, 3. letnik
  • UNI študija biotehnologije

Študij mikrobiologije

 • Ana KVAS, 1. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Anja ZAGOŽEN, 2. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Breda NOVOTNIK, 3. letnik
  • UNI študija mikrobiologije

Pohvale za študente, ki sov vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v štud. letu 2007/08:

 • Tea PERC, oddelek za krajinsko arhitekturo
 • Katarina HORAČEK, oddelek za krajinsko arhitekturo
 • Jelka POHAR, študij mikrobiologije

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2006/07

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka ali študija v štud. letu 2006/07:

 • prof. dr. Katja VADNAL, Oddelek za agronomijo
 • prof. dr. Mihael J. TOMAN, Oddelek za biologijo
 • prof. dr. Borut ŠTRUKELJ, Fakulteta za farmacijo – študij biotehnologije
 • doc. dr. Robert BRUS, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • asist. mag. Martin JESENKO, Fakulteta za matematiko in fiziko – Odd. za
 • lesarstvo
 • asist. dr. Lejla Pašić, Oddelek za biologijo – študij mikrobiologije
 • asist. dr. Dušan Terčič, Oddelek za zootehniko
 •  asist. mag. Tomaž POŽRL, Oddelek za živilstvo

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2006/07:

Oddelek za agronomijo

 • Nina HROVAT , 1. letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Vlasta CUNJA, 2. etnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Tanja SKUMAVC, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Maša JELUŠIČ, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Marko CVETKO, 2 letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Neža DORNIK, 3 letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija

Oddelek za biologijo

 • Tea ROMIH, 1. letnik UNI študija biologije
 • Diana NOVAK, 2.letnik UNI študija biologije
 • Katja HRIBAR, 3.letnik UNI študija biologije

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Dragomir GRCE, 1. letnik
  • VSŠ študija gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri
 • Urška BRADEŠKO, 1. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Simona OTO, 2. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Laura ŽIŽEK, 3. letnik
  • UNI študija gozdarstva

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Diana GOLOB MRAK, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Žiga MALEK, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Tjaša MLADOVAN, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Maruša MATKO, 3. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture

Oddelek za lesarstvo

 • Aleš BOHTE, 1. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Matej JANEŽIČ, 2. letnik
  • VSŠ študija lesarstva
 • Marko VIDERGAR, 1. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Peter KURNIK, 2. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Aleš UGOVŠEK, 3. letnik
  • UNI študija lesarstva

Oddelek za zootehniko

 • Anika MEDEN, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Irena ŽUPEC, 3. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike

Oddelek za živilstvo

 • Eva GROHAR, 1. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Evgen BENEDIK, 2. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Vesna KUHAR, 3. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije

Študij biotehnologije

 • Jernej TURNŠEK, 1. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Anže SMOLE, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Jernej ROJKO, 3. letnik
  • UNI študija biotehnologije

Študij mikrobiologije

 • Špela MIKLAVČIČ, 1. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Mojca GORNIK, 2. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Tadeja LUKEŽIČ, 3. letnik
  • UNI študija mikrobiologije

 

Pohvale Biotehniške fakultete v študijskem letu 2005/06

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega oddelka v štud. letu 2005/06:

 • Dr. Zalika ČREPINŠEK, Oddelek za agronomijo
 • Prof. dr. Kristina Sepčič, Oddelek za biologijo
 • Doc. dr. Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • Doc. dr. Milan Šernek, Oddelek za lesarstvo
 • Viš. pred. mag. Ajda Kermauner Kavčič, Oddelek za zootehniko

Pohvale za najboljšega študenta letnika v štud. letu 2005/06:

Oddelek za agronomijo

 • Ana Vizjak, 1. letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Lenart Babič, 2 letnik
  • VSŠ kmetijstvo-agronomija in hortikultura
 • Marko Cvetko, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Anja Marinič, 2. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija
 • Maja Vogrinčič, 3. letnik
  • UNI študija kmetijstvo-agronomija

Oddelek za biologijo

 • Žiga Fišer, 1. letnik
  • UNI študija biologije
 • Katja Hribar, 2. letnik
  • UNI študija biologije
 • Marjeta Konec, 3. letnik
  • UNI študija biologije

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 • Katarina Hladnik, 1. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Laura Žižek, 2. letnik
  • UNI študija gozdarstva
 • Simon Poljanšek, 3. letnik
  • UNI študija gozdarstva

Oddelek za krajinsko arhitekturo

 • Kaja Flis, 1. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Sara Tavčar, 2. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture
 • Mojca Langerholc, 3. letnik
  • UNI študija krajinske arhitekture

Oddelek za lesarstvo

 • Bogdan Zorko, 2. letnik
  • VSŠ lesarstva
 • Matej Grilc, 1. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Matjaž Čop, 2. letnik
  • UNI študija lesarstva
 • Peter Prislan, 3. letnik
  • UNI študija lesarstva

Oddelek za zootehniko

 • Irena Jakoš, 1. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike
 • Urša Vehovec, 3. letnik
  • UNI študija kmetijstva - zootehnike

Oddelek za živilstvo

 • Tjaša Prevc, 1. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Anja Gotar, 2. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije
  Tina Štokelj, 3. letnik
  • UNI študija živilske tehnologije

Študij biotehnologije

 • Vasja Progar, 1. letnik
  • UNI študija biotehnologije
 • Maja Štalekar, 2. letnik
  • UNI študija biotehnologije

Študij mikrobiologije

 • Matej Prijatelj, 1. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Luka Pintarič, 2. letnik
  • UNI študija mikrobiologije
 • Ota Fekonja, 3. letnik
  • UNI študija mikrobiologije