Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Priznanja, nagrade

Priznanje Biotehniške fakultete prejmejo posamezniki, ki so zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki, posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki ter organizacije, diplomanti dodiplomskega študija in diplomant podiplomskega magistrskega študija.

Priznanja fakultete zaposlenim na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki, se podeljujejo za zgledno pedagoško delo, pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela, tehnične rešitve, iznajdbe,odkritja in patente, selekcijo in vzgojo novih sort, rastlin in živali, druge vidne dosežke na področju strokovnega dela in v proizvodnji, drugo delo pomembno za razvoj fakultete, krepitev ugleda fakultete in pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete.

Priznanja fakultete posameznikom izven fakultete in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki, se podeljuje za sodelovanje pri pedagoškem delu fakultete, omogočanje izvajanja praktičnega dela študentov pri posameznikih ali v organizacijah, sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela, popularizacijo študija na študijskih področjih fakultete, pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete in drugo delo pomembno za razvoj fakultete.

Priznanja fakulteta prejmejo diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki so v preteklem koledarskem letu zaključili študij in v teku študija dosegli povprečno oceno izpitov in vaj (brez diplomskega dela) najmanj 9,5.

Priznanje fakultete prejmejo študenti starega podiplomskega magistrskega študija, ki so v preteklem koledarskem letu pridobil znanstveni naslov magister znanosti, bili star največ 27 let ter pri magistrskem študiju dosegli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 9.0 in najvišjo vsoto točk, ki jo predstavljata povprečna ocena vseh izpitov na magistrskem študiju in točke, dosežene s točkovanjem znanstvenih del oz. umetniške dejavnosti po merilih ARRS, izračunane v sistemu SICRISS.

Priznanja Biotehniške fakultete se podeljujejo skladno s Pravili o nagradah in priznanjih Biotehniške fakultete .

 

V letu 2023 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Rok Kostajnšek - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • doc. dr. Polonca Štefanič - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za mikrobiologijo
 • prof. dr. Lea Demšar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo
 • asist. dr. Nataša Siard - za zgledno administrativno delo na Oddelku za zootehniko.
 • Lina Burkan Makivić - za zgledno administrativno delo (v knjižnici) na Oddelku za živilstvo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • dr. Lea lavrič (KOTO d.o.o.) - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Oddelka za mikrobiologijo)
 • Biosistemika d.o.o. - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Študija biotehnologije)

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Eva Kopač - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ana Velikonja - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jaka Muršec Pitamic - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Nik Javornik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Katja Gabrijan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Aljaž Sodin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Irena Grnjak - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ajda Rajšek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Laura Potočnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Lovro Arh - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tadej Peternelj - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jure Ličen - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Zala Resnik Poljašević - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Žiga Vogrin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Petra Pavšič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ema Pleško - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Matic Gabor - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Rudi Kraševec - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Andreja Makovec Beci - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Miha Kostevc - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Petra Kunc - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Luka Bajde - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Žan Golob - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Nastja Bizjak Ternik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • An Kugovnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Varineja Drašler - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tamara Ferme - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Manca Ozvatić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje

 

V letu 2022 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Simon Horvat - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko
 • doc. dr. Tanja Pajk Žontar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo
 • prof. dr. Nataša Štajnar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju biotehnologije
 • Tina Deželak - za zgledno administrativno delo v kadrovski službi
 • Majda Gregorin - za zgledno administrativno delo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Franc Tolar (Alples)  - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Oddelka za lesarstvo)
 • dr. Matevž peterka (Zavod COBIC) - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Študija biotehnologije)

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Nuša Golob - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Katarina Valentinčič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jan Mohar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Luka Jemec - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Nika Lap - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Kris Pirih - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Marjana Geržej - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Špela Zarnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Anja Žaucer - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Rafael Šenk - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Aljaž Kordiš - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maruša Kerenčič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maja Kržin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Kristina Ocvirk - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Neja Luzar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ajda Kunčič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Anja Kos - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Luka Ložar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Pia Caroline Adamič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Simon Lendvai - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Anja Fekonja - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Luka Bitežnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tilen Tamše - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Luka Goropečnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Barbara Rovtar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tim Prezelj - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Uroš Jedlovčnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Maja Murn - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Eva Miljevič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje

 

V letu 2021 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • izr. prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • doc. dr. Thomas Andrew Nagel - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • prof. dr. Tanja Kunej - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko in Študiju biotehnologije
 • izr. prof. dr. Tomaž Polak - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo
 • Skupina za razvoj in uvajanje e-učilnice 
 • mag. Selma Uršula Muhar - za zgledno administrativno delo na Oddelku za živilstvo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Študija biotehnologije)
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Študija mikrobiologije)

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Katarina Pegan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Primož Fabjan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ema Pleško - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Svit Brudar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Žiga Jerman - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Matic Cuderman - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Matej Ščuka - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tina Šturm - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Andreja Mulej - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jerica Kobal - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tine Kalač - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Klemen Buh - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Sara Petrin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Belmin Lisičić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ana Schwarzmann - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Eva Šajn - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tajda Klobučar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ester Premate - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ana Novak - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Hana Štraus - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Kristina Ilnikar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Eva Celinšek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Maja Nosan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Blaž Jemec - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Zina Ravnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Janja Skok - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tina Thaler - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Zala Brajnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Petra Česen - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje

 

V letu 2020 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Robert Brus - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko
 • doc. dr. Tjaša Danevčič - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju mikrobiologije
 • Polona Hribar - za zgledno administrativno delo na dekanatu
 • Mojca Dermastja - za zgledno administrativno delo na Oddelku za zootehniko

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • dr. Nike Krajnc - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Odd. za gozdarstvo)
 • prof. dr. Ino Čurik - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela (predlog Odd. za zootehniko)

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Anamarija Primc - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Eva Lavrenčič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Aljaž Puhek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tine Strosar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Žiga Vogrin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Anja Pavlin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tamara Drobež - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Mateja Virant - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Manca Šega - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Rok Lužnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Luka Goropečnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • jakob Mraz - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Varineja Drašler - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tomaž Žižek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Jerica Žagar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Nina Pirih - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Kim Ferjančič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ana Hiti - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Miha Robar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Sergeja Adamič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Eva Potrbin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Eli Keržič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Erik Rihtar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Larisa Janežič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Arnela Delić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Žan Pečnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Florijan Cajzek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje

 

V letu 2019 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • izr. prof. dr. Alenka Gaberščik- za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • izr. prof. dr. Klemen Jerina - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • prof. dr. Polona Jamnik - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju biotehnologije
 • Irena Tič - za zgledno administrativno delo na Oddelku za agronomijo
 • Ana Kaplan Novak - za zgledno administrativno delo na področju javnih naročil v finančno računovodski službi

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Karin Hrovatin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maruša Skubic - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Sara Pintarič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Lucijan Skubic - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Valentin Vogrinčič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Nejc Jakoš - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Anja Kos - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Matevž Jeran - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Tilen Sever - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Ines Berdnik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Luka Bajde - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Marko Bizjak - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Anja Bolčina - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tadeja Ažman - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Anže Martin Pintar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Rok Janža - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Dejan Skodič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Neža Pogorevc - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Sara Plaskan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Luka Svet - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Andraž Dolar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju druge stopnje
 • Rebeka Butkovič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje

 

V letu 2018 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • izr. prof. dr. Jernej Jakše - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za agronomijo
 • doc. dr. Jasna Dolec Koce - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • doc. dr. Marija Klopčič - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko
 • Jasna Lukan - za zgledno administrativno delo na področju mednarodnih projektih v finančno računovodski službi
 • Drago Vidic - za zgledno strokovno delo na Oddelku za lesarstvo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • dr. Igor Dakskobler - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela
 • Zavod za gozdove Slovenije, Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Anamarija Habič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Stane Glač - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Rok Opara - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tina Pucihar - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tim Prezelj - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Klara Piletič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Eli Keržič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Vita Rozman - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tajda Klobučar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Blaž Blažič - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Matej Vošnjak - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Lucija Slemc - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Ester Premate - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Anja Pristavec - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tilen Tamše - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ana Marolt - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Aljaž Babič - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Nik Franko - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Katja Fink- za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Manca Perko - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jan Šušteršič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje

 

V letu 2017 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Mihael Jožef Toman - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • asist. dr. Matjaž Pavlič - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za lesarstvo
 • Inštitut za mlekarstvo in probiotike - za vidne dosežke na področju raziskovalnega dela
 • delavci referatov in knjižnic BF - za zgledno administrativno delo pri zaključevanju študija študentov predbolonjskih študijskih programov
 • Ljuba Primožič Vrhovac - za zgledno administrativno delo v študentskem referatu

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Acies-Bio d.o.o. - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela
 • Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, KI - za zgledno sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Mersiha Bjelić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Brina Stančič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Petra Grmek - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Nina Pirih - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Simona Fabjan - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Anastasija Panevska - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Keti Malchevska - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Aljaž Jakob - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tajda Gredar - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Maruša Vadnov - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Katja Guček - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Neva Rozman - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Gregor Smonkar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje

 

V letu 2016 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki

 • skupina za izgradnje Lesenega prizidka Oddelka za lesarstvo v sestavi: prof. dr. Katarina Čufar, prof. dr. Janez Hribar, predsednik UO UL, prof. dr. Miha Humar, prof. dr. Leon Oblak, prof. dr. Milan Šernek, Zorko Trošt - za odlično vodenje in koordinacijo izgradnje Lesenega prizidka Oddelka za lesarstvo
 • prof. dr. Romana Marinšek Logar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko, Študiju biotehnologije in Študiju mikrobiologije
 • prof. dr. Hrvoje Petković - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo in Študiju biotehnologije
 • Marinka Remžgar - za zgledno delo v tajništvu Oddelka za agronomijo
 • Marija Pintar - za zgledno delo v tajništvu Oddelka za živilstvo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • mag. Franc Perko - za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto
 • dr. Aleš Ugovšek - za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Anže Rogelj - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Nika Benčina - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Natalija Pustišek - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Neja Madvešček - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Davor Dušanić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Mojca Pestotnik - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tadej Bevk - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Tadeja Ažman - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Katarina Šoln - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maja Krek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Anže Švara - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Simon Ograjšek - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje

 

V letu 2015 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Emil Erjavec - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko
 • prof. dr. Ines Mandić Mulec - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo in Študiju biotehnologije
 • prof. dr. Damjana Drobne - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju biotehnologije
 • Tomaž Podboj – za zgledno delo v tajništvu Oddelka za krajinsko arhitekturo
 • Urška Iglič - za zgledno delo v finančno-računovodski službi

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik – za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Luka Novak - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Ajda Prevc - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Jure Žigon - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Martina Lavrič - za izvrsten št. uspeh na magistrskem študiju druge stopnje
 • Vita Rozman - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Miha Bahun - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Angelika Vižintin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Jana Obšteter - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Lara Gligić - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Rok Opara - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje

 

V letu 2014 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Dominik Vodnik - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za agronomijo
 • prof. dr. Lidija Zadnik Stirn - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • prof. dr. Nataša Poklar Ulrih - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo
 • Tatjana Geč – za zgledno delo in vodenje knjižnice na Oddelku za agronomijo
 • Stanislava Podkrajšek - za vidne dosežke na področju strokovnega dela na Oddelku za zootehniko

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Biološki oktet – za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Mojca Žlahtič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Špela Deržič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Petra Stopar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Luka Kristanc - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Nina Zupanič - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maruša Vadnov - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Ana Stritih - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Rok Turniški - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Stane Glač - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Mavricij Olenik - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Eva Mravljak - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Tina Pucihar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Eva Grohar - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Bogdan Mitkovski - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje

 

V letu 2013 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Janez Hribar - za pomemben prispevek k izboljšanju materialnih zmožnosti fakultete
 • prof. dr. Franc Štampar - za pomemben prispevek k izboljšanju materialnih zmožnosti fakultete
 • prof. dr. Davorin Gazvoda - za pomemben prispevek k izboljšanju materialnih zmožnosti fakultete
 • prof. dr. Katarina Čufar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za lesarstvo
 • prof. dr. Sonja Smole Možina - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo
 • Aleksander Bobnar – za zgledno delo na oddelku za agronomijo
 • dr. Marjeta Stevanović - za zgledno vodenje službe za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Vladimir Kotnik – za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Benjamin Justin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Martina Vrešak - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Vlasta Cunja - za izvrsten št. uspeh na podiplomskem študiju druge stopnje
 • Anka Zupan - za izvrsten št. uspeh na podiplomskem študiju druge stopnje
 • Natalija Pustišek - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Urška Bradeško - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2012 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Metka Hudina - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za agronomijo
 • prof. dr. Mojca Narat - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju biotehnologije
 • prof. dr. Ines Mandić Mulec - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju mikrobiologije
 • Tea Kuzman – za zgledno delo v tajništvu Oddelka za agronomijo
 • Slavko Rudolf – za zgledno delo na Oddelku za lesarstvo

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • doc. dr. Jože Verbič - za zgledno sodelovanje z Oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Tanja SKUMAVC - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Živa ZALOŽNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju Petra SUŠJAN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Ana OGRINC - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Jasna LOJK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mojca PESTOTNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Sabina OTT - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Tea ROMIH - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Aleksander Johannes KRUIS - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Gašper KLANČAR - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mojca GORNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Maruša MATKO - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Romana GLAVAN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Gašper HABJANIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Miha SAJKO - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Petra GRMEK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Tanja POTOČNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2011 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Tom TURK - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • prof. dr. Marko PETRIČ - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za lesarstvo
 • prof. dr. Dragomir KOMPAN - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko
 • mag. Maja BOŽIČ in Marija Dolores KEREC KOVAČ - za zgledno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • Milena PROSEN – za zgledno vodenje v finačno računovodske službe

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Silvaprodukt - za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto
 • Prof. dr. Alenka ŠELIH in Maks SUŠEK

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Nika BENČINA - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Maja ŠTALEKAR- za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Marko VERCE - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Luka PINTARIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Marko CVETKO - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Špela DERŽIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Urška VALENČIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Brigita NOGRAŠEK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Breda NOVOTNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Andreja KOTNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Vlasta CUNJA - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Vesna BRGLEZ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Jan BIZJAK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Vasja PROGAR - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Laura ŽIŽEK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Tina BUKOVNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mateja HOČEVAR - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Tina ZAPONŠEK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2010 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • doc. dr. Robert VEBERIČ - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za agronomijo
 • doc. dr. Jože BAVCON - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • doc. dr. Nina GUNDE CIMERMAN - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju mikrobiologije
 • Darja VRANJEK - za zgledno delo na Oddelku za lesarstvo
 • Sabina KNEHTL - za zgledno administrativno delo na Oddelku za zootehniko

Posamezniki izven fakultete in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Pomurski sejem - za zgledno sodelovanje z Biotehniško fakulteto

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Maša JELUŠIČ- za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Nastja ISKRA - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2009 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • Darko KLOBUČAR - za zgledno delo na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • Zorko TROŠT - za zgledno delo na Oddelku za lesarstvo
 • Aleksandra ZAJC - za zgledno administrativno delo v tajništvu fakultete
 • prof. dr. Simon HORVAT - za zgledno pedagoško delo in krepitev ugleda fakultete
 • prof. dr. David STOPAR - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za živilstvo

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Eva ZUPAN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mojca NASTRAN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Gregor TENER - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Ida ISTENIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2008 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • mag. Vesna JEŠE JANEŽIČ - za delo na področju podiplomskega študija
 • Darja PITAKO - za delo na Oddelku za živilstvo
 • Marija POTOČNIK ŠTUPAR - za delo na Oddelku za biologijo
 • Tatjana STRITAR - za delo na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • Jože ČEH - za delo na strokovnem področju na Oddelku za zootehniko

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • mag. Helena ROJHT - najboljša diplomantka oz. diplomant magistrskega študija v letu 2007
 • Monika CIGLIČ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Maja ŠIKIĆ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Rok KEBER - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Monika PODGORELEC - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2007 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • dr. Karla ŠTURM - za zgledno opravljeno delo pri prenovi študijskih programov BF
 • doc. dr. Stanislav TRDAN - za zgledno pedagoško, raziskovalno in organizacijsko delo
 • skupina Katedre za patologijo in zaščito lesa v sestavi: prof. dr. Franc Pohleven, doc. dr. Miha Humar, Gregor Rep, Iztok Vidic, Boštjan Lesar in Andreja Klinar - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo
 • Peter CUNDER - za zgledno delo na Oddelku za lesarstvo
 • prof. dr. Irena ROGELJ - za zgledno pedagoško in raziskovalno delo

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Mirjan ŠVAGELJ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Andrej TURK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Damjan JAN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mojca BALANT - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Eva LIPOVEC - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Mihaela OVEN - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Luka JAVORNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Maša VODOVNIK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2006 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Francu BATIČU - za zgledno pedagoško, raziskovalno in organizacijsko delo
 • prof. dr. Janez SALOBIR - za zgledno pedagoško, raziskovalno in organizacijsko delo
 • Milena Bizjan - za zgledno delo na Oddelku za lesarstvo
 • doc. dr. Stanislav RENČELJ - za zgledno sodelovanje pri pedagoškem delu fakultete ter raziskovalno, strokovno in publicistično delo

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Maša MILATOVIČ - za izvrsten študijski uspeh na dodiplomskem študiju
 • Darja ISTENIČ - za izvrsten študijski uspeh na dodiplomskem študiju
 • Avguštin Rožle ČUDEN - za izvrsten študijski uspeh na dodiplomskem študiju

 

V letu 2005 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • prof. dr. Borut BOHANEC – za pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela na področju žlahtnjenja rastlin
 • prof. dr. Mirko TRATNIK – za zgledno pedagoško delo
 • Borut KRIČEJ – za zgledno delo na oddelku za lesarstvo
 • Franc KLOBASA – za njegov prispevek pri sodelovanju na področju pedagoškega in raziskovalnega dela z Inštitutom za živinorejo v Marienseeju

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • mag. Špela GORIČKI – najboljša diplomantka oz. diplomant magistrskega študija v letu 2004
 • Cene GOSTNIČAR – za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Tanja MALJEVAC - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Petra VERTELJ - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju
 • Katja URBANEK - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju

V letu 2019 so bili prejemniki priznanj Biotehniške fakultete:

Zaposleni na fakulteti (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki:

 • izr. prof. dr. Alenka Gaberščik- za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za biologijo
 • izr. prof. dr. Klemen Jerina - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za gozdarstvo
 • prof. dr. Polona Jamnik - za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Študiju biotehnologije
 • Irena Tič - za zgledno administrativno delo na Oddelku za agronomijo
 • Ana Kaplan Novak - za zgledno administrativno delo na področju javnih naročil v finančno računovodski službi

Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje:

 • Karin Hrovatin - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje
 • Maruša Skubic - za izvrsten št. uspeh na dodiplomskem študiju prve stopnje