Vabljeni k prijavi!

1. EIT Jumpstarter - Imate inovativno idejo in bi radi pospešili njen razvoj?
EIT Jumpstarter je pospeševalni program pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT). Program je namenjen podpori idej študentov,  raziskovalcev, inovatorjev, strokovnjakov in start-upov v zgodnji fazi. Prijavijo se lahko ideje s šestih tematskih področij - surovine, proizvodnja, zdravje, prehrana, inovativna energija in urbana mobilnost.
Udeleženci bodo pridobili konkretna znanja, kako oblikovati ekipo, razviti poslovni model, segmentirati trg in na splošno vsa podjetniška in poslovna znanja za uspešen razvoj ideje. Svoj projekt bodo razvijali s pomočjo najsodobnejših podjetniških metodologij. Po koncu programa bodo udeleženci pripravili predstavitev pred strokovno komisijo in se potegovali za denarno nagrado.

Program je razdeljen v štiri faze: 1. prijava ideje, 2. bootcamp ter usposabljanje, 3. lokalna skupna usposabljanja in 4. mentoriranje ter končna predstavitev.

Komu je namenjen? Vsem, ki želijo svojo inovativno idejo prenesti iz laboratorija ali “garaže” na trg.
Kaj imate od tega? Izobraževanja, treninge, mentoriranje in možnost osvojiti denarno nagrado do 10.000€ iz skupnega sklada 162.000 €.
Prijave: https://apply.eitjumpstarter.eu
ROK 30. april 2021

Jumpstarter_banner_1280x720px_EIT_Food

2. Potrebujete pomoč pri testiranju svoje ideje iz agroživilskega sektorja? Vključite se v program Test Farms
Program Test Farms povezuje zagonska podjetja iz področja agroživilstva s kmeti, pri katerih lahko testirajo svojo rešitev. Zagonska podjetja s testiranjem tako pridobijo konkreten primer uporabe svoje rešitve, ki ga lahko predstavijo investitorjem in lažje pridobijo financiranje. Preko Test Farms želi EIT Food spodbuditi hitrejši razvoj inovativnih agroživilskih rešitev.

Komu je namenjen? Zagonska podjetja z inovativnimi rešitvami v agroživilstvu (prototip ali obstoječi produkt), ki jih želite preizkusiti na polju, sadovnjaku ali farmi.
Kaj imate od tega? Brezplačna udeležba na programu, kot tudi podpora pri pridobivanju finančnih sredstev.
Prijave: https://www.eitfood.eu/projects/test-farms
ROK 30. april 2021

TestFarms_banner_fb_EIT_Food

ć

3. TeamUp - Pospešite svojo agroživilsko idejo ali izdelek s pravo osebo
EIT food je oblikoval poseben program TeamUp, ki povezuje inovativne posameznike s podjetniki in jih podpira pri razvoju učinkovitih agroživilskih rešitev.
Kdo se lahko prijavi?
1) Vsi, ki imajo inovativne tehnološke ideje ali projekte v agroživilskem sektorju in potrebujejo soustanovitelja podjetja, da jim pomaga razviti posel (npr. raziskovalci, znanstveniki, podjetja v zgodnji fazi ipd.).
2) Podjetniki z znanjem in izkušnjami, ki pomagajo pri razvoju agroživilskih podjetniških projektov (npr. podjetniki, managerji, MBA itd.).

Kaj imate od tega? 3-mesečni program, ki vključuje treninge, mentorstvo in 2000 € štipendije mesečno. Ob koncu programa bo sledila predstavitev idej pred EIT food komisijo, ki bo za najbolj zanimive rešitve zagotovila finančno podporo.
Prijave: https://www.eitfood.eu/projects/teamup
ROK 30. april 2021

Facebook events banner TeamUp_EIT_Food

Vabljeni k prijavi!