Eva Pavlovič

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 21. 4. 2021 ob 11:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Prehranjevalni vzorci, dinamika in ekološke značilnosti porodniške kolonije belorobega netopirja (Pipistrellus kuhlii) v Krašnji

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Peter Trontelj
Mentor:           doc. dr. Tomaž Skrbinšek     
Somentor:       asist. dr. Hubert Potočnik               
Recenzentka:  doc. dr. Maja Zagmajster