Andrea Šarac

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

bo 16. 4. 2021 ob 13:00 preko spletne povezave Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Primerjava krvnih slik okuženih človeških ribic

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     prof. dr. Rok Kostanjšek
Mentorica:       doc. dr. Lilijana Bizjak Mali               
Recenzentka:  doc. dr. Nada Žnidaršič