Andraž Dolar

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE 

bo 10. 5. 2021 ob 13:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Optimizacija metod za spremljanje procesov, povezanih z imunostjo v hemolimfi kopenskih enakonožcev  

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     doc. dr. Primož Zidar
Mentorica:       doc. dr. Anita Jemec Kokalj                
Recenzent:      prof. dr. Rok Kostanjšek