Kenguru_logotip


Petra Grošelj je o šolskem študentskem matematičnem tekmovanju na fakulteti povedala: »V letu 2021 je na šolskem študentskem matematičnem  tekmovanju Kenguru na Biotehniški fakulteti 8 študentk in študentov prejelo bronasto priznanje. Najboljša je bila študentka 2. stopnje, magistrskega študija Molekulska in funkcionalna biologija, drugi študentje pa so bili z različnih smeri 1. in 2. stopnje, najuspešnejši so bili študentje smeri Mikrobiologa, nato študenti smeri Biologije in sledili so študentje smeri Biotehnologije

Tekmovanje študentov v znanju matematike so v Sloveniji prvič izvedli v šolskem letu 2006/2007. Takrat so se študenti štirih fakultet pomerili v reševanju nalog na tekmovanju Mednarodni Matematični Kenguru. V šolskem letu 2015/2016 so prvič izvedli tudi državno tekmovanje v znanju matematike za študente.

Namen tekmovanja je širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za višje šole in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike. Poleg primerjanja znanja med učenci na področju matematike in spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij sta pomembna cilja tekmovanja tudi popularizacija matematike ter odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev.