Nika Klobučar

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 24. 6. 2021 ob 11:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Opredelitev genetskih sprememb v genu PAX5 pri otrocih z akutno limfoblastno levkemijo

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentorica: doc. dr. Maruša Debeljak                    
Recenzentka: prof. dr. Maja Čemažar