Glasba

Podelitev magistrskih listin je zaradi omejitev, ki veljajo v času epidemije covid-19, potekala v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, v preddverju tropskega rastlinjaka, ki je bil zgrajen ob 200-letnici Botaničnega vrta, in na ogled ponuja več kot 380 rastlinskih vrst iz različnih tropskih predelov sveta. Podelitev magistrskih listin je bila razdeljena v tri dele, prva podelitev je potekala ob 10. uri, druga ob 11. uri in tretja ob 12. uri. 

 

Nataša govor

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete, je v nagovoru povedala še: »S svojim delom, strokovnim in raziskovalnim, ste obogatili našo ustanovo in z današnjim dnem potrdili, da ste sposobni premagovati ovire in priti do zastavljenega cilja. Pot vedoželjnih ljudi ni nikoli prehojena in moč znanja naj vam obogati zavest, da je narava največji navdih in hkrati tudi velika odgovornost. Raznovrstno področje biotehniških ved, ki vas je pritegnilo, je obenem polno novosti in starih spoznanj. Vede o življenju nam narekujejo spoštovati naravo in posvetiti naše delo izboljšanju kakovosti bivanja za vsa bitja. Ni nam vseeno, kakšen svet bomo pustili novim generacijam.  Že danes in v prihodnosti bo področje ved o življenju imelo še pomembnejšo vlogo, zato raziskujte, izboljšujte in osveščajte tudi druge. Naj bo vaša karierna pot, pot izpopolnitve, osebnega zadovoljstva in lepih mejnikov, kot je današnji.« Posebej se je zahvalila tudi mentorjem, ki so zagotovili materialna sredstva ter skupaj s prejemniki magistrskih listin omogočili uspešno dokončanje študija.

Sledil je nagovor prof. dr. Marine Pintar, prodekanje za študijske zadeve, ki je študente povabila, da nadaljujejo s študijem oziroma, da ostanejo v stiku s fakulteto tudi prek alumni klubov fakultete.

 

Ob 10. uri je bilo podeljenih 33 magistrskih listin študijskih programov Agronomija, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Hortikultura, Krajinska arhitektura, Lesarstvo in Znanost o živalih. S svojo prisotnostjo so slovesnost počastili prof. dr. Robert Brus, prodekan za področje gozdarstva, prof. dr. Marko Petrič, prodekan za področje lesarstva in doc. dr. Klemen Potočnik, prodekan za področje zootehnike. 

 

Ob 11. uri je bilo podeljenih 37 magistrskih listin študijskih programov Mikrobiologija, Prehrana in Živilstvo, ki sta ji prisostvovali tudi prof. dr. Lea Demšar, prodekanja za področje živilstva in prof. dr. Ines Mandić Mulec, vodja kolegija študija Mikrobiologije.  

 

Ob 12. uri je bilo podeljenih 39 magistrskih listin študijskih programov Biološko izobraževanje, Biotehnologija, Ekologija in biodiverziteta ter Molekulska in funkcionalna biologija. Magistricam in magistrom sta čestitke izrazila tudi prof. dr. Marko Kreft, prodekan za področje biologije, in prof. dr. Mojca Narat, vodja kolegija študija Biotehnologije. 

 

Nataša na koncu

Na koncu se je prof. dr. Nataša Poklar Ulrih zahvalila vsem za sodelovanje in zaključila: »Nikoli se ne nehajte učiti, izpopolnjujte se še naprej, veselite se dosežkov in napredka. In nikoli ne obupajte ob napakah in neuspehih, saj so bistven element raziskovalnega dela kot tudi življenja samega.«