Neja Luzar

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE 

bo 1. 7. 2021 ob 09:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv selena na fiziološke in biokemijske lastnosti navadne ajde in tatarske ajde, gojene na različnih nadmorskih višinah

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    izr. prof. dr. Alenka Gaberščik
Mentorica:       prof. dr. Mateja Germ 
Somentorica:   doc. dr. Aleksandra Golob                 
Recenzent:      prof. dr. Ivan Kreft