Priprave dijakinj so potekale v tednu med torkom, 6. julijem 2021, in četrtkom, 8. julijem 2021 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pedagogi našega oddelka so zanje organizirali priprave, s katerimi so ponovile in nadgradile svoje znanje iz različnih področij biologije, ki bodo obravnavana na tekmovanju.

1

 

Prvi dan je bil namenjen delovanju živalskih sistemov. Izr. prof. dr. Gregor Belušič in asist. dr. Aleš Škorjanc iz Skupine za fiziologijo živali sta dijakinjam predstavila nekatere kompleksnejše fiziološke in biofizikalne procese, ki so ključni za delovanje srca ter električne dogodke na membranah živčnih celic. Dijakinjam so razlago pospremili tudi s praktičnim prikazom delovanja električnih vezij, ki natančno posnemajo električno aktivnost celičnih membran. 

2

 

Drugi dan so dijakinje spoznavale biologijo rastlin, ki sta jo pokrivala prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš in asist. Jure Mravlje s Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin. V prvem delu so spoznavali zgradbo rastlinskih celic, tkiv in organov ter pestrost rastlinskega sveta. Prav tako so se posvetili rasti, razvoju in razmnoževanju rastlin. V drugem delu pa so obravnavali ključne fiziološke procese kot so fotosinteza, privzem vode ter mineralna prehrana rastlin.

3

 

Tretji dan je bil namenjen razvojni biologiji, ki jo je dijakinjam predstavila asist. dr. Tajda Gredar s Katedre za zoologijo. Dijakinje so se tako s pomočjo praktičnega dela v laboratoriju bolje spoznale z zgodnjim embrionalnim razvojem vretenčarjev.

4

 

Prav tako pa je pri pripravah sodeloval prof. dr. Jernej Jakše z Oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti, ki je zaradi svoje odsotnosti, dijakinjam na daljavo predaval teme molekulskih markerjev, vezani geni in genetske karte ter sekvenciranje po Sangerju.

5

 

Vodji slovenske ekipe sta bila Domen Vaupotič in Mojca Ota, ki sta tudi člana komisije Zveze za tehniško kulturo Slovenije (ZOTKS). Domen Vaupotič je ob tem povedal: "Slovenija se je že enaindvajsetič udeležila Mednarodne biološke olimpijade (IBO), na kateri so se v znanju biologije pomerile dijakinje in dijaki iz 76 držav. Letošnjo olimpijado je gostila Lizbona, zaradi okoliščin pa je že drugo leto zapored potekala na daljavo. Čeprav prikrajšana za nepozabno izkušnjo Portugalske se je slovenska ekipa štirih dijakinj odrezala več kot izvrstno: Nina, Zarja in Lorena so osvojile bronasto medaljo, Tjaša pa srebrno – poleg dveh zlatih (2012 in 2019) je to šele druga srebrna medalja za Slovenijo na IBO. Vse štiri dijakinje bodo svojo naravoslovno pot nadaljevale na ljubljanski univerzi."

 

Več informacij v novici na spletni strani ZOTKS na povezavi