V avgustu je dr. Tanja Potočnik Mesarić, vodja Kariernega centra na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, sprejela 12 dijakinj in dijakov, ki obiskujejo Poletno raziskovalno šolo Kemijskega inštituta: »Dijakinjam in dijakom sem naprej predstavila študijske programe na I. stopnji. Na Biotehniški fakulteti izvajamo 4 programe na 1. bolonjski stopnji visokošolskega strokovnega študija in sicer Kmetijstvo - agronomija in hortikultura, Lesarsko inženirstvo, Kmetijstvo – živinoreja in Gozdarstvo ter devet programov na 1. bolonjski stopnji univerzitetnega študija in sicer programe Biologija, Živilstvo in prehrana, Mikrobiologija, Lesarstvo, Krajinska arhitektura, Kmetijstvo – zootehnika, Kmetijstvo – agronomija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri in Biotehnologija.« 

231382617_2001494520016254_8034970873234364548_n

Dijakinje in dijaki so si v spremstvu dr. Maje Grundner, Martine Mravinec, mag. mol. funkc. biol. in Anje Pavlin, mag. mol. funkc. biol., vse s Katedre za biokemijo na Oddelku za biologijo, obiskali laboratorije. Anja Pavlin, mag. mol. funkc. biol., je opisala delo dijakinj in dijakov v laboratoriju: »Dijakinjam in dijakom smo najprej predstavili laboratorije, nato pa so izvedli tri poskuse s katerimi so raziskovali proteine: izvedli so ločbo proteinov z NaDS elektroforezo; z BCA testom (s katerim določamo koncentracijo proteinov) smo preverili vsebnost proteinov v različnih vzorcih (bakterijski lizat, med, špinača, proteinski standardi,..); s pomočjo gelske kromatografije pa smo med sabo iz zmesi ločili molekule po velikosti. Dijakinje in dijaki so bili nad delom v laboratoriju navdušeni.« 

231539592_2001494643349575_1679198267486955531_n

Z organizatorji poletne šole so se sodelavke Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so organizirale obisk dijakinj in dijakov, po zaključeni predstavitvi študija in raziskovalnega dela na fakulteti, dogovorili, da dijakinje in dijaki Poletne raziskovalne šole Kemijskega inštituta obiščejo Biotehniško fakulteto tudi prihodnje leto. 

Več fotografij o obisku dijakinj in dijakov na Biotehniški fakulteti na povezavi.