Jan Gojznikar

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

bo 31. 8. 2021 ob 12:00 v prostoru 'B1 - oddelek za biologijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Phylogeography of Savi’s pipistrelle based on mitochondrial DNA

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica: doc. dr. Maja Zagmajster
Mentor: prof. dr. Peter Trontelj            
Somentor: doc. dr. Frieder Mayer            
Recenzent: prof. dr. Rudi Verovnik