Matej Milijaš Jotić

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 31. 8. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B1 - oddelek za biologijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Mehanizem delovanja insekticidnih proteinskih kompleksov iz gobe bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus) na membrane črevesnega epitela ličink koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    prof. dr. Marko Kreft
Mentorica:       prof. dr. Kristina Sepčić          
Somentor:       prof. dr. Rok Kostanjšek                   
Recenzent:      prof. dr. Tom Turk