Miha Medvešek

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

bo 30. 8. 2021 ob 11:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vsebnost flavonoidov v različnih delih tatarske ajde

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:     doc. dr. Matevž Likar
Mentorica:       prof. dr. Mateja Germ             
Recenzent:      prof. dr. Ivan Kreft