Številka pogodbe:

L4-1839

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

Aplikativni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2019 - 31.03.2023

Vrednost projekta skupaj:

0.73 FTE

Vodja projekta na BF:

Božič Janko

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Kostanjev med je najbolj primeren vir medu z visoko antimikrobno aktivnostjo pridelan v Slovenij. Na osnovi raziskav, ki so bile narejene v sodelovanju Oddelka za biologijo s strani mlade raziskovalke iz Tosame d.o.o., je bilo znanje uporabljeno v novi proizvodni liniji Vivamel. Proizvodnjo novih medicinskih pripomočkov na osnovi kostanjevega medu  zavira raznolikost v kvaliteti medu in nezadostno definirana antimikrobna aktivnost. Glede na naša lastna odkritja in izkušnje, kot tudi nekatere novejše raziskave antimikrobnih peptidov, predlagamo razvoj robustnih testov kontrole kvalitete, da bomo pridobili ustrezne podatke o kemičnih in bioloških lastnostih kostanjevega medu, da bomo tako lahko razložili opaženo variabilnost antimikrobne aktivnosti glede na okoljske in tehnološke dejavnike med pridelavo medu. Pričakujemo, da bomo povezali nekatere dejavnike okolja s specifičnimi lastnosti kostanjevega medu, še posebej antimikrobne aktivnosti. Z novimi odkritji povezanimi s čebelarsko tehnologijo želimo doseči značilno izboljšanje čebelarske tehnologije za pridelavo močno antimikrobnega kostanjevega medu, ki bo lahko uporabljen za pripravo različnih medicinskih pripomočkov, kakor tudi za uporabo v določenih medicinskih aplikacijah. Da bi dosegli tehnološki napredek, bi radi razjasnili, kako čebele prispevajo k antimikrobni aktivnosti, še zlasti v zvezi s procesom zapiranja medenih celic. Pilotna rešitev inovativne tehnologije nam bo omogočila predlagati specifično tehniko za širšo rabo s strani čebelarjev, ki bodo vključeni v pridelavo medu za medicinsko rabo. Radi bi pojasnili, kako čebele prispevajo k antimikrobni aktivnosti, še zlasti v povezavi z zapiranjem medenih celic. Med iskanjem dodatnega spodbujanja čebel pričakujemo, da bomo dobili odgovore za ta odločilen korak v predelavi medu. Z izboljšano kvaliteto medu moramo zagotoviti, da med pridelavo visoko vrednega pridelka le ta ne bo onesnažen z mikrobi, ki bi lahko povzročili zdravstvene probleme. Končno pričakujemo, da bomo dobili nova bazična znanstvena spoznanja, ki bodo nujna za izboljšanje kvalitete pridelave kakor tudi za končne proizvode na osnovi medicinskega kostanjevega medu.


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

Pregledali smo naše preliminarne rezultate in posodobili pregled literature. Opravili smo tudi prvo selektivno vzorčenje med točenjem kostanjevega medu, kar bo nam dalo usmeritve za nadaljnjo specifično vzorčenje kostanjevega medu med procesom točenja v prvi polni sezoni. Izbrali smo tudi vzorce na osnovi rednih senzoričnih ocenjevanj kvalitete medu, ki so bile dela z aktivno udeležbo članic projektne skupine. Začeli smo tudi s pripravo terenskih inštrumentov prilagojenih za ocenjevanje kostanjevega medu.

SICRIS povezava