Roman Reberšek

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 31. 8. 2021 ob 11:00 uri zagovarjal magistrsko delo z naslovom:
Razvoj orodij CRISPR-Cas pri bakteriji Streptomyces rimosus

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/iztok.dogsa.