Spletni dogodek z naslovom »Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru - kaj se zgodi po prijavi?« bo potekal v četrtek, 2. decembra, ob 10.00. V živo bo dostopen na spletni strani vzivo.sta.si, kjer bo tudi na voljo za kasnejši ogled.

Napoved spletnega dogodka

Univerze in raziskovalne institucije si prizadevajo spodbujati ženske, da svojo kariero razvijejo in nadaljujejo v akademskem okolju. Pri tem morajo zagotoviti okolje, ki je varno v vseh pogledih, tudi iz vidika spolnega nasilja. Vendar pa senzibilno in ozaveščeno okolje ni dovolj, saj ko se govori o spolnem nasilju, se govori o zlorabi moči. Zagotavljanje varnega okolja v vseh procesih študija in dela, zaščita žrtve, način sankcioniranja ter vsi podporni postopki morajo biti sistemsko urejeni, dobro skomunicirani in predstavljeni vsem študentkam in študentom, raziskovalkam in raziskovalcem ter drugim zaposlenim. 

Namen spletnega dogodka

Na posvetu želijo spregovoriti o tem, kaj se je v našem znanstvenem prostoru spremenilo eno leto po tem, ko so prve prijave spolnega nasilja na univerzi prišle v javnost. Želijo spodbuditi diskusijo o sistemskih rešitvah ter osvetlili tudi dobre prakse univerz, ki kažejo na različne, a uspešno delujoče sistemske pristope različnih tujih akademskih institucij.   

Program dogodka in vabljeni govorci: 

10.00 – 10.05    Uvodni nagovor, prof. dr. Vesne Leskošek, Univerza v Ljubljani in članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti 

10.05 – 10.35    Spolno nadlegovanje - kako v akademskem okolju vzpostaviti varen prostor?, predavanje prof. dr. Carole Mundell, University of Bath 

10.35 – 10.45    Predstavitev izsledkov raziskave: »Normativne ureditve na slovenskih univerzah«, mag. Karmen Kerman in mag. Aljoša Polajžar,  Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru   

10.45 – 11.00    Kratek pogovor s predavateljicami ter povzetek prvega dela dogodka. 

11.00 – 13.00    Okrogla miza s povabljenimi panelisti:

  • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
  • Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani,
  • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem,
  • Prof. dr. Boštjan Golob, kabinet rektorja Univerze v Novi Gorici in
  • Prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut in predsednik KosRIS

 

Diskusijo bo moderirala dr. Jovana Mihajlović Trbovc, ZRC SAZU in članica komisije.

Vljudno vabljeni!