Hana Kovač

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 1. 9. 2022 ob 08:30 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Hlapne organske spojine gliv in njihov biotehnološki potencial

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   izr. prof. dr. Jana Murovec

Mentor:          prof. dr. Miha Humar      

Članica:

doc. dr. Minja Zorc