Karmen Recer

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 6. 9. 2022 ob 13:00 v prostoru 'A2 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Genske različice v interakcijskih mestih na ravni strukturnega interaktoma.

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:          izr. prof. dr. Janez Konc  

Somentorica:  prof. dr. Tanja Kunej                 

Recenzent:     prof. dr. Jernej Jakše