Študenti na izbrane dele rastlin pogledajo kot na gradnike neke namišljene krajine; z njimi in iz njih izoblikujejo svojevrstne, namišljene topografije z raznoliko sporočilnostjo in poetiko, do katerih se dokopljejo z iskanjem ustrezne izraznosti in preigravanjem raznovrstnih možnosti.  Pri tem raziskujejo in premišljajo prostorske odnose, materialnost in izraznost ustvarjenega sveta. Vaje v slogu jim omogočajo raziskovanje in rabo različnih strukturnih in likovnih govoric znotraj oblikovnega jezika krajinske arhitekture in zunaj njega. Deli rastlin pri tem izgubijo svojo neposredno snovnost, odvzeta pa jim je tudi vsaka simbolna konotacija, ki bi jo utegnili imeti. Asemblaži skozi proces postanejo modeli ne povsem domišljenih prostorskih dinamik, nekakšne slutnje krajin, goli potenciali nekih možnih prostorskih pojavnosti.

Produkcija: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Mentorja: prof. dr. Ana Kučan, asistent Nejc Florjanc

Kurator Male Galerije Banke Slovenije: Vladimir Vidmar

Vaje  v slogu so bile v MGBS razstavljene od 30. 06. 2021 do 28. 08. 2021.