C75T1154

 

Jesenkove nagrade v letu 2022

Jesenkove nagrade so najvišja priznanja za pedagoške, raziskovalne in strokovne dosežke ter za gospodarski in splošni družbeni napredek na področju biotehniških ved v Sloveniji.
Biotehniška fakulteta podeljuje Jesenkove nagrade že vse od leta 1973 in sicer se podelijo tri nagrade, Jesenkova nagrada za življenjsko delo, Jesenkova nagrada za najboljšega diplomanta doktorskega študija in Jesenkova nagrada za najboljšega diplomanta magistrskega študija.

 

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo za leto 2021 bo prejel prof. dr. Jurij Diaci

Jesenkova nagrada za življenjsko delo se podeli enemu posamezniku, ki je zaposlen na fakulteti ali sodeluje oziroma je sodeloval pri pedagoškem ali znanstvenem raziskovalnem delu fakultete za njegovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela in sodelovanja pri upravljanju fakultete.

 

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija za leto 2021 bo prejel dr. Jure Žigon

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija se podeli vsako leto enemu posamezniku, ki je v preteklem koledarskem letu pridobil znanstveni naziv doktor znanosti ter je v času doktorskega študija v soavtorstvu objavil vsaj tri znanstvene članke s faktorjem vpliva in je bil vsaj pri dveh člankih prvi avtor.

 

Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko magistrskega študija v letu 2021 bo prejela Anja Kos, magistrica študijskega programa 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta magistrskega študija se podeli vsako leto enemu posamezniku, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj (brez diplomskega del) in sicer v teku celotnega študij (1. in 2. stopnja skupaj).

 

Program podelitve Jesenkovih nagrad v letu 2022

Uvodni pozdrav

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

Slavnostni govornik

dr. Pavel Gantar, Fakulteta za družbene vede

 

Podelitev Jesenkovih nagrad

Prof. dr. Peter Trontelj, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, obrazložitev postopka izbora Jesenkovih nagrajencev

prof. dr. Jurij Diaci, prejemnik Jesenkove nagrade za življenjsko delo v letu 2021

dr. Jure Žigon, prejemnik Jesenkove nagrade za najboljšega diplomanta doktorskega študija v letu 2021

Anja Kos, mag. ekol. biod. prejemnica Jesenkove nagrade za najboljšo diplomantko magistrskega študija v letu 2021

 

Podelitev Priznanj fakultete

 

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini iz BF (pedagoški in raziskovalci) bodo prejeli:

prof. dr. Nataša Štajner, s Katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin Oddelka za agronomijo

prof. dr. Simon Horvat, s Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo Oddelka za zootehniko

doc. dr. Tanja Pajk Žontar, s Skupine za humano prehrano Oddelka za živilstvo

 

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini iz BF (nepedagoški) bosta prejeli:

Majda Gregorin, strokovna sodelavka v skupnih službah Oddelka za zootehniko

Tina Deželak, samostojna strokovna sodelavka v Kadrovske službe na dekanatu Biotehniške fakultete

 

Priznanje fakultete posamezniku izven BF bosta prejela:

Franc Tolar, vodja razvoja in raziskav v podjetju Alples d.d.

dr. Matjaž Peterka, direktor Zavoda COBIK – Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo

 

Priznanje fakultete najboljšemu študentu posameznega študijskega programa fakultete 1. in 2. stopnje bodo prejeli:

Ajda Kunčič, II. stopnja - magistrski študijski program Biotehnologija

Aljaž Kordiš, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Lesarsko inženirstvo

Anja Fekonja, II. stopnja - magistrski študijski program Hortikultura

Anja Kos, II. stopnja - magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta

Anja Žaucer, univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura

Barbara Rovtar, II. stopnja - magistrski študijski program Mikrobiologija

Eva Miljevič, II. stopnja - magistrski študijski program Živilstvo

Jan Mohar, univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Katarina Valentinčič, univerzitetni študijski program prve stopnje Biotehnologija

Kris Pirih, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - agronomija in hortikultura

Kristina Ocvirk, II. stopnja - magistrski študijski program Agronomija

Luka Bitežnik, II. stopnja - magistrski študijski program Hortikultura

Luka Goropečnik, II. stopnja - magistrski študijski program Lesarstvo

Luka Jemec, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo

Luka Ložar, II. stopnja - magistrski študijski program Ekonomika naravnih virov

Maja Kržin, univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana

Maja Murn, II. stopnja - magistrski študijski program Znanost o živalih

Marjana Gerželj, univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika

Maruša Kerenčič, univerzitetni študijski program prve stopnje Mikrobiologija

Neja Luzar, II. stopnja - magistrski študijski program Biološko izobraževanje

Nika Lap, univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - agronomija

Nuša Golob, univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija

Pia Caroline Adamič, II. stopnja - magistrski študijski program Gozdarstvo in upravlj. gozdnih ekosistemov

Rafael Šenk, univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo

Simon Lendvai, II. stopnja - magistrski študijski program Gozdarstvo in upravlj. gozdnih ekosistemov

Špela Zarnik, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo - živinoreja

Tilen Tamše, II. stopnja - magistrski študijski program Krajinska arhitektura

Tim Prezelj, II. stopnja - magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija

Uroš Jedlovčnik, II. stopnja - magistrski študijski program Prehrana

 

Zahvala

prof. dr. Jurij Diaci, Jesenkov nagrajenec za življenjsko delo se zahvali v imenu Jesenkovih nagrajencev in prejemnikov Priznanj fakultete

 

Zaključek

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, s pogledom na uresničevanje strategije Biotehniške fakultete do leta 2027

 

Predviden zaključek Jesenkovih nagrad v letu 2022 je ob 13.40.

 

Vabljeni !