Spoštovane, spoštovani, žal vas obveščamo, da je zaradi slabšanja epidemiološke situacije v dogovoru z nemškim partnerjem – TU Clausthal, Nemčija – letošnja poletna šola, ki je bila načrtovana v septembru 2020, prestavljena v leto 2021. V danih pogojih bi v letu 2020 težko zagotovili varno delo ter upoštevanje vseh predpisov. TU Clausthal nas je obvestila, da zaradi epidemije ne morejo zagotoviti udeležbe nemških študentov. Hvala za razumevanje, prof. dr. Marko Petrič

 

Letos bomo že tretje leto zapored organizirali poletno šolo »Vmesne faze na lignoceluloznih materialih«, ki bo prvič letos v Ljubljani, na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete, saj je bila v prejšnjih letih izvedena na Tehniški univerzi v Clausthalu v Nemčiji. Šola je namenjena 8 študentom iz Nemčije in 8 študentom iz Slovenije. Med slovenskimi udeleženci bodo imeli prednost študentje, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik magistrskega študija lesarstva, odprta pa je tudi za študente, ki so sedaj vpisani v 2. letnik magistrskega študija in za doktorske študente. Prijave bomo začeli zbirati konec meseca maja, ko bo o tem objavljeno obvestilo na portalu Oddelka za lesarstvo.

 

Več podrobnosti v priponki!

 

 

This year, we are organising for the third time the summer school »Interphases of Biobased Materials«, which will for the first time take place at the Department of Wood Science & Technology, Biotechnical Faculty. In the previous two years, this summer school was organised at the Technical university in Clausthal in Germany. The school is intended for 8 German an 8 Slovenian students. Among Slovenian students, priority will be given to those that are in the study year 2019/2020 enrolled in the 1st year of MSc study of wood science & technology, but it is open also for students who are currently enrolled in the 2nd year of MSc study and for doctoral students. The school will be open for application at the end of May, when the start of collecting of applications will be issued on the site of the Dept. of Wood Science & Technology.

 

More details can be found in the attachment.

 

Prof. dr. Marko Petrič