csm_4_Zasluzni_profesorji_305645afcb.gif

 

Prof. dr. Borut Bohanec je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za svoje pedagoško in raziskovalno delo ter delovanje na različnih vodstvenih funkcijah fakultete. V obrazložitvi je zapisano prof. dr. Borut Bohanec je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani predano opravljal pedagoško delo na vseh treh študijskih stopnjah agronomije in biotehnologije ter v tem času deloval na različnih vodstvenih funkcijah. S svojim delom je navdihnil številne generacije študentk in študentov Biotehniške in drugih fakultet. Pomembno je prispeval k razvoju znanosti na področju sodobnih metod žlahtnjenja rastlin in rastlinske biotehnologije ter aktivno deloval na področju popularizacije GSO v slovenski javnosti.

Prof. dr. Peter Raspor je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel za delo v mednarodnem prostoru ter za razvoj študijev biotehnologije in mikrobiologije v Sloveniji, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju. V obrazložitvi je zapisano prof. dr. Peter Raspor je mednarodno priznan strokovnjak za kvasovke in varno hrano. Za zasluge je prejel tri častne doktorate in številne nagrade. Bil je generalni sekretar Federacije evropskih mikrobioloških združenj in predsednik Evropske federacije živilskih znanosti in tehnologij. S svojo neizčrpno energijo in organizacijskimi sposobnostmi je kot učitelj, predstojnik in vodja programske skupine premikal meje in vzgojil številne uspešne strokovnjake ter ključno prispeval k oblikovanju študijev biotehnologije in mikrobiologije.

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel za razvoj področja lesarstva, drevesne fiziologije, arboristike in gozdarstva v Sloveniji ter za delo in prepoznavnost v mednarodnem prostoru. V obrazložitvi je zapisano prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli mednarodno delo častni doktor dunajske univerze BOKU, Ambasador Republike Slovenije v znanosti, član Sveta za varovanje okolja in svetovalec za področje naravoslovja pri SAZU. Razvijal je terminologijo in raziskoval na področju lesarstva, drevesne fiziologije, arboristike in gozdarstva. Kot izvedenec Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostno rabo tropskih gozdov je več let deloval v osrednji Afriki in Mehiki. Neutrudno je gradil vezi med gozdarstvom in lesarstvom ter vsestransko krepil ugled Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužne v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). 

S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani (na povezavi).