download

Zaradi sistemske napake na sistemu Simple Voting, ki je na glasovnici dovolil obkrožili le enega kandidata, so bile volitve prekinjene in ponovno vzpostavljene ob 10.30. Pred 10.30 je bilo oddanih 52 glasovnic, ki so bile izbrisane, študentje pa so bili prek različnih medijev pozvani k ponovni oddaji glasu. Na volitvah je bilo oddanih 459 glasovnic, od tega so 53 glasovnic oddali študenti Oddelka za agronomijo, 84 glasovnic študenti Oddelka za biologijo, 66 glasovnic študenti Študija biotehnologije, 38 glasovnic študenti Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire, 14 glasovnic študenti Oddelka za krajinsko arhitekturo, 58 glasovnic študenti Študija mikrobiologije, 20 glasovnic študenti Oddelka za lesarstvo, 31 glasovnic študenti Oddelka za zootehniko in 95 glasovnic študenti Oddelka za živilstvo. 


V študentski svet so bili kot redni člani izvoljeni naslednji študenti:

 • Oddelek za agronomijo
  • Nina Barborič, Bsc Agronomija 
  • Aleks Bordon, PhD Hortikultura
 • Oddelek za biologijo 
  • Tanja Kobal, MSc Ekologija in biodiverziteta 
  • Miha Kosec, BSc Biologija 
  • Vid Savnik, BSc Biologija 
 • Študij biotehnologije
  • Mateja Jenko, MSc Biotehnologija
 • Oddelek za gozdarstvo
  • Nikolina Mencin, BSc Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
  • Zala Uhan, MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
  • Jure Gruden, BSc Krajinska arhitektura
 • Oddelek za lesarstvo
  • Matic Kosanič, BSc Lesarsko inženirstvo
 • Študij mikrobiologije
  • Miha Glavina, BSc Mikrobiologija 
  • Ajda Sedlar, MSc Mikrobiologija
  • Hana Sobočan, BSc Mikrobiologija
 • Oddelek za zootehniko
  • Miša Medvešek, BSc Zootehnika
  • Janez Požar, MSc Ekonomika naravnih virov
 • Oddelek za živilstvo
  • Nika Cvetanovski, BSc Živilstvo in prehrana
  • Špela Gumzej, MSc Prehrana

V študentski svet so bili kot pridruženi člani izvoljeni naslednji študenti:

 • Oddelek za biologijo 
  • Patricija Podkrajšek, BSc Biologija
 • Študij mikrobiologije
  • Luka Mravlje, BSc Mikrobiologija
 • Oddelek za živilstvo
  • Pija Goljevšček, MSc Živilstvo
  • Anja Godič, MSc Prehrana

Volilna komisija je po zaključenih volitvah ugotovila, da ima Študentski svet Biotehniške fakultete dovolj članov, da se lahko konstituira. 

Sklep Volilne komisije Študentskega sveta Biotehniške fakultete