Sejem znanosti je razdeljen na pet raziskovalnih področij 1) svet snovi: fizika, 2) svet življenja: kemija, genetika in medicina, 3) okolje in podnebne spremembe, 4) digitalni svet in umetna inteligenca ter 5) mnenja in družba. Razstava vključuje obogateno digitalno publikacijo s plakati, povzetki in video posnetki raziskovalcev. Če bodo ukrepi proti pandemiji to dovolili, bodo izvedene tudi razstave tiskanih plakatov na lokacijah vseh šestih univerz zveze EUTOPIA.

 

Plazemska gugalnica - obdelava površin z ne-termično plazmo z dvojnim nihalom

EXHIBITION16

Doc. dr. Sebastian Dahle, s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Centra za plazmo na Oddelku za lesarstvo, je v okviru raziskovalnega področja Svet snovi: fizika pripravil video in poster predstavitev z naslovom Plazemska gugalnica - obdelava površin z ne-termično plazmo z dvojnim nihalom (Plasma Swing: Mechanichally self-adjusting plasma).

Doc. dr. Sebastian Dahle je o predstavitvi povedal: »Obdelava površin z ne-termično plazmo se uporablja v številnih industrijskih panogah. Tovrstna obdelava površin s plazmo je zahtevna, saj mora biti, za zagotavljanje ponovljivih rezultatov obdelav, razporeditev elektrod stabilna in natančno definirana. Na Oddelku za lesarstvu Biotehniške fakultete smo razvili in za izum oddali patentno prijavo, ki je v postopku. Plazemska gugalnica je sistem dveh elektrod, ki ju nosi dvojno nihalo in rešuje prav problem ponovljivosti. Sistem z dvojnimi elektrodami in nihali omogoča mehansko odzivnost na površino, kar pomeni, da se sistem samodejno prilagodi različnim geometrijskim dimenzijam obdelovancev in ne zahteva več elektronskih krmilnih ali regulacijskih vezij. Plazemska gugalnica tako omogoča lažjo nastavitev plazemskih naprav v industriji, predvsem pa bolj zanesljivo in manj dovzetno delovanje za napake.

 

 

 

Sejem znanosti je objavljen na spletni strani zveze EUTOPIA.

Več informacij: 

 

EUTOPIA 2050 združuje šest evropskih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Warwicku, Univerza CY Cergy Paris, Univerza Vrije v Bruslju, Univerza v Göteborgu in Univerza Pompeu Fabra v Barceloni), ki skupaj ustvarjajo vključujočo univerzo prihodnosti. EUTOPIA s sodelovalnimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in učiteljev ter skupnimi inovacijami med drugim skuša reševati lokalne in globalne izzive ter na koncu prispeva k ustvarjanju novega modela za visokošolsko izobraževanje v Evropi.