Logo ŠSBF

 

Biotehniška fakulteta je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki sestavljajo tudi organe Biotehniške fakultete, med njimi tudi Akademski zbor fakultete. Akademski zbor se sklicuje pravilom enkrat letno. Seje sklicuje predsednik zbora, ki je v tem mandatu prof. dr. Kristina Sepčić.

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Biotehniške fakultete akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da njihovo število ustreza eni petini članov. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki strokovno-administrativnih delavcev fakultete. Število predstavnikov strokovno-administrativnih delavcev ustreza eni petini vseh članov zbora.

Svojo kandidaturo lahko oddate na Kandidacijskem obrazcu za VOLITVE V ORGANE ALI DELOVNA TELESA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE 2020/2021 do vključno ponedeljka, 24. maja 2021, na elektronski naslov .

Več o delu Akademskem zboru si lahko preberete na  povezavi