Melita Semič


študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 


bo 4. 1. 2021 ob 13:30 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Primerjava protimikrobnega učinka kovinskih nanodelcev in njihovega topnega ionskega dela na bakterije Staphylococcus aureus in Escherichia coli

Zagovor bo potekal na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/romana.marinsek