Sabina Vrečko

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 


bo 3. 3. 2021 ob 12. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Vpliv in privzem izbranih nanomaterialov pri praživali Tetrahymena thermophila in celični liniji SH-SY5Y

Zagovor bo potekal na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/rok.kostanjsek