Dea Govc Pušnik

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 


bo 14. 4. 2021 ob 9. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Protiglivna aktivnost izbranih rastlinskih izvlečkov, pripravljenih z ekstrakcijo s superkritičnim ogljikovim dioksidom

Zagovor bo potekal prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/jerneja.ambrozic