Ivana Bokan

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 


bo 14. 4. 2021 ob 15. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Izolacija in karakterizacija bakterij s kože močerila in njegovega vodnega okolja

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/rok.kostanjsek