Jakob Brodarič

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA

bo 23. 4. 2021 ob 11.30 uri v seminarski sobi Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: 

Validacija multiplega testa PCR za dokaz DNA atipičnih bakterij, ki povzročajo okužbe dihal

 

Zagovor bo potekal ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.