Biotehniška fakulteta je osrednja nacionalna izobraževalna raziskovalna institucija s področja ved o živi naravi in z njimi povezanimi tehnologijami.

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je pojasnila: »Na različne študijske programe Biotehniške fakultete se na 1., 2. in 3. stopnjo študija vsako šolsko leto vpišemo okoli 100 študentov iz tujine (izven EU), kar predstavlja 4 % vseh vpisanih študentov. Veseli smo njihove odločitve za študij na Biotehniški fakulteti in nanje smo tudi zelo ponosni. Z njihovo pomočjo se naše delovanje internacionalizira, prinašajo drugačne pristope k reševanju problemov in skupinskem delu. Številni po končanem študiju tudi ostanejo v Sloveniji in tako bogatijo naše zakladnico znanja in nam pomagajo bogatiti družbo in kulturo