Maja Vodušek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 14. 6. 2021 ob 12. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Pretočna citometrija za spremljanje kinetike alkoholne fermentacije grozdnega mošta

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=mec9fa13a28abe94adab7687ec3854431