Ljubomir Radić

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA

bo 17. 6. 2021 ob 8.30 uri zagovarjal magistrsko delo z naslovom: 

Metagenom komposta kot vir biotehnološko zanimivih encimov

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/hrvoje.petkovic