Nuša Šeme

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 1. 7. 2021 ob 9:30 uri v prostoru B2 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Vpliv malega proteina DdrR na lastnosti LexA proteinu podobnih molekul pri bakteriji Acinetobacter baumannii 


Zagovor bo potekal ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.