Petra Šenica

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 14. 7. 2021 ob 9:30 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Izboljšava fizioloških lastnosti pivskih kvasovk z usmerjeno evolucijo

Zagovor bo potekal hibridno: iz sejne sobe dekanata (ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2) in prek spletne povezave https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/neza.cadez.