Polona-Maja Repar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 13. 9. 2021 ob 10:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Konjugacija plazmida pOX38:Cm v izbrane seve bakterije Escherichia coli

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/jerneja.ambrozic.