Manca Vertot

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 26. 11. 2021 ob 14:15 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Zunajcelični polisaharidni sloj bakterij Campylobacter jejuni 

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=md3e1ce9c9f41513fca1f175546b5474f