Špela Pleh

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 8. 6. 2022 ob 10. uri v seminarski sobi Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Značilnosti proti meticilinu odpornih izolatov Staphylococcus pseudintermedius pri psih