Zala Prestor

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 20. 6. 2022 ob 9. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Odpornost anaerobnih bakterij proti protimikrobnim učinkovinam v Sloveniji in možnost uporabe mikrodilucijske metode za določitev minimalnih inhibitornih koncentracij v rutinski diagnostiki

Zagovor bo potekal prek spletne povezave: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=m7a4da3794c892a8dd32cb887f0d767f1