Manca Luštrek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 28. 6. 2022 ob 12. uri v seminarski sobi Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (Vrazov trg 2) zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Genotipizacija sevov respiratornega sincicijskega virusa (HRSV) pri otrocih, zdravljenih v intenzivni enoti