Ana Felicita Gobec

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v petek, 8. 7. 2022 ob 9. uri v predavalnici B1 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Vpliv proteinov gp6 in gp7 na aktivnost promotorjev P1 in P2 bakteriofaga GIL01