csm_Strokovni_sodelavci_9194fd53cb.gif

 

Matej Jeraša je priznanje strokovnim sodelavcem prejel za 20 letih dela na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete. V obrazložitvi je zapisano, da Matej Jeraša s svojo zavzetostjo, samoiniciativnostjo in vsestranskostjo pomembno prispeval k dobremu delu fakultete. Bistveno je pripomogel k dobremu delu s študenti, raziskovalnemu delu in povezavam fakultete z zunanjim okoljem.

Matej Šergan je priznanje strokovnim sodelavcem prejel za tehnično podporo pri pedagoških procesih in delu na Oddelku za živilstvo. V obrazložitvi je zapisano Matej Šergan je ključna oseba za tehnično podporo pri vajah treh študijskih programov, za vzdrževanje zahtevne raziskovalne opreme, prenovo laboratorijev in IKT oseba na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete, za zagotavljanje delovanja računalniške in videoopreme, administriranje spletne učilnice in zagotavljanje podpore uporabnikom.

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužne v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). 

S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani (na povezavi).