nasovica_m
Raziskava je bila z inovativno oblikovalsko zamislijo  prvega avtorja, Andija Erege predstavljena tudi na prvi strani revije ASM Journals/Applied and Environmental Microbiology objavljen članek z naslovom »Bacillaene bakterije Bacillus subtilis zavira razvoja biofilmov bakterije Campylobac.

 

Prof. dr. Ines Mandić Mulec je pojasnila: »Objava v priznani reviji ASM Journals/Applied and Environmental Microbiology, Vol. 87, No. 12, (IF 4.016, 1. Q)  prvič pokaže, da potencialni probiotik, bakterija Bacillus subtilis, ki smo jo izolirali v Sloveniji (Štefanič in Mandić-Mulec, 2009) učinkovito inhibira razvoj biofilmov prevalentnega enteropatogena Campylobacter jejuni.«

V objavi so avtorji Andi Erega, asist. doc. dr. Polonca Štefanič, asist. doc. dr. Iztok Dogša, asist. doc. dr. Tjaša Danevčič, asist. dr. Katarina Šimunović, asist. doc. dr. Anja Klančnik, prof. dr. Sonja Smole Možina in prof. dr. Ines Mandić-Mulec pokazali, da mehanizem temelji na kompetitivnem izrinjanju patogena z antibiotikom bacillaenom, ki ga sintetizira sev B. subtilis

 

graf

Raziskava odgovarja na ključne probleme današnjega časa, širitev odpornosti na antibiotike med  patogenimi bakterijami. Med patogene bakterije uvrščamo tudi C. jejuni, ki je povzročiteljica črevesnih okužb pri človeku a naravno prisotna bakterija v prebavilih piščancev in problematična v živilstvu.

Prof. dr. Ines Mandić Mulec je izpostavila: »Ta raziskava pomembno prispeva k razumevanju molekularnih mehanizmov mikrobnih interakcij in posredno tudi k razvoju  novih probiotičnih pripravkov, ki vključujejo omenjeni sev B. subtilis. Ugotovitve  te in še dveh dodatnih raziskav (v pripravi)smo zaščitili s patentno prijavo:  Bacillus subtilis strain with strong inhibition of enteropathogenic and foodborne pathogenic bacteria: appl. no.: 63117215, EFS ID: 41197988, confirmation number: 4289. [S. l.]: U. S. Patent and Trademark Office, 2020«. 

 

Povzetek znanstvenega članka je dostopen na povezavi

 

Izpisek iz baze SICRIS: EREGA, Andi, ŠTEFANIČ, Polonca, DOGŠA, Iztok, DANEVČIČ, Tjaša, ŠIMUNOVIĆ, Katarina, KLANČNIK, Anja, SMOLE MOŽINA, Sonja, MANDIĆ-MULEC, Ines. Bacillaene mediates the inhibitory effect of Bacillus subtilis on Campylobacter jejuni biofilms. Applied and environmental microbiology, ISSN 1098-5336, Jun. 2021, vol. 87, no. 12, str. [1-16, e2955-20, sprejeto v objavo], ilustr., doi: Sidro10.1128/AEM.02955-20. [COBISS.SI-ID 58440963], [JCR, SNIP] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran