Food systems summit  dialogues

Odprti dialogi:

  • Upravljanje s porabo vode v Mediteranu in zakaj potrebujemo “vodno etiko” (dogodek 9. 6. 2021)
  • Dostop do zdrave in trajnostne prehrane (dogodek 16. 6. 2021)
  • Ali je trajnost samo trend? (dogodek 23. 6. 2021)
  • Kako lahko pridelovalci rib zadostijo večji potrebi na trgu? (dogodek 23. 6. 2021)
  • Podprimo prehod v bolj trajnostno kmetovanje (dogodek 9. 7. 2021)

Spodbujajo prijave:

  • Raziskovalcev, strokovnjakov, podjetnikov, predstavnikov javnega sektorja, pridelovalcev, predstavnikov civilne iniciative in vseh vpletenih v agroživilsko verigo.
  • Predstavnikov milenijske generacije (starost med 20 in 40 let).
  • Spodbujajo prijave žensk, ki so v tem sektorju slabo zastopane.

Več o programu FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021 DIALOGUES in prijavi: https://www.foodunfolded.com/content/un-dialogues

Vabljeni tudi k ogledu aktivnosti na platformi Food Unfolded Več: https://www.foodunfolded.com

Food unfoldedFood unfolded - regenerative agriculture